Svenskt Trä Logo

Balkong för flervåningshus

Balkong med bärande träreglar

Publicerad 2006-09-19

Uppdaterad 2016-06-13

Balkong med bärande träreglar. Balkong för flervåningshus.
3D-ritning

Ingående material

 1. Impregnerad trall 34x95.
 2. Impregnerade reglar45x45/70 snedsågade, c 600.
 3. Underlagspapp och falsad plåt som dras upp bakom väggpanelen
 4. 23x95 underlagsspont.
 5. Reglar 45x220/195 snedsågade, c 600.
 6. Träpanel.
 7. Balksko, spikas/skruvas till regel och hammarband.
 8. Extra hammarband 45x145.
 9. Träpelare av 2 st 70x195.
 10. Limträbalk 90x225.
 11. Täckplåt.
 12. Stålräcke.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Balkong 2,9 m x 3,4 m med balkongplatta av träreglar och trätrall, som sitter på tvåvåningshus med lokaler för vuxenutbildning i kvarteret Prefekten i Skellefteå. Balkongen är fäst i väggen med balkskor, samt har stöd på en limträbalk på träpelare. Konstruktionen är tät, och regn- och smältvatten leds ut vid framkanten. Balkongräcket är ett vitmålat stålräcke. Balkongens undersida är klädd med träpanel, men vid andra förhållanden kan annat material behövas, till exempel fibercementskiva.

Balkong med bärande träreglar
Bild 1. Träbalkong Skellefteå. Foto: Anna Pousette.

Material

Trall: Furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/AB, kvalitetsklass G4-2.
Trallreglar: Furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, kvalitetsklass G4-2. 
Underlagsspont: Gran, lägst kvalitetsklass G4-3.
Bärande träreglar: Konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass.
Balk: Limträ, hållfasthetsklass L40c.
Pelare: Konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass. 
Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat eller rostfritt stål.
Tätskikt: Underlagspapp, till exempel YAP 2200.

Ytbehandling

Ytbehandling av pelare och balk sker före montage där så är möjligt, framförallt av ändträytor. Ändträet bör först mättas med penetrerande grundolja eller någon lämplig träskyddsprodukt. Alla kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradienten vid kanterna och ge ytbehandlingen bättre fäste.

Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs nedan.

Reglar Lutning utåt från väggen ger vattenavrinning. Reglarna skyddas under tät plåtbeklädnad och av täckplåt runt om balkongplattan.
Limträbalk Indragen och skyddas under plattan, samt målad speciellt i ändträ.
Trätrall Stort avstånd mellan trall och plåt ger bra luftning. Dimensioneras och skruvas så att sprickbildning undviks.

Tabell 1.

Utförande

De bärande reglarna monteras i framkant på en limträbalk som vilar på träpelare. Pelarna fästs till underliggande balkong eller till grunden. Vid väggen monteras reglarna i balkskor fästa till väggens extra hammarband. Bärande reglar, pelare, räcke och infästningar dimensioneras enligt till exempel BKR (Boverkets Konstruktionsregler).

Underlagssponten spikas fast på reglarna och täcks med underlagspapp och falsad plåt som dras upp på väggen så att det blir tätt. Arbetet utförs enligt materialleverantörens anvisningar och Hus AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten). Täckplåten längs balkongplattans kant falsas ihop med plåten, vid sidokanten med uppvik och vid framkant med droppbleck. Stålräcket skruvas fast i balkongplattan och till väggarna. Ovanpå plåten på balkongplattan läggs snedsågade trallreglar och trall så att det färdiga golvet blir horisontellt. På undersidan av de bärande reglarna uppsätts lämplig beklädnad, se under Förutsättningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan