Svenskt Trä Logo

Balkong för flervåningshus

Balkong med massivträplatta

Publicerad 2006-09-18

Balkong med massivträplatta. Balkong för flervåningshus.
2D-ritning

Ingående material

 1. Massivträplatta.
 2. Tätskikt.
 3. Reglar av impregnerad trall 22x95 c 600.
 4. Impregnerad trall 28x95.
 5. Z-profil av två sammansvetsade vinkelstål.
 6. Droppbleck.
 7. Vinkelstål.
 8. Fasade liggande ribbor 50x50/30.
 9. Överliggare 45x70.
 10. Infästning med genomgående gängstång.
 11. Tröskelbeslag av plåt.

Förutsättningar

Liten balkong 1,2 m x 1,2 m med balkongplatta av massivträ, som sitter på femvånings hyreshus i Södra Hamnen i Sundsvall. Massivträplattan är monterad i en stålram och fastskruvad med stålprofiler till massivträväggen. Räcket har stålstolpar och horisontella profilerade ribbor av trä.

balkong med massivträplatta
Bild 1. Träbalkong Sundsvall. Foto: Anders Gustafsson.

Material

Massivträplatta: Krysslimmad 5-skiktsskiva av gran, lägst kvalitetsklass G4-2. 
Trall: Furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/AB, kvalitetsklass G4-2.
Räckesribbor och överliggare: Gran, kvalitetsklass G4-0/G4-1.
Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat eller rostfritt stål.
Tätskikt: Till exempel typgodkänd, vattentät gummiduk.

Ytbehandling

Ytbehandling av räcket sker före montage där så är möjligt, framförallt av ändträytor. Ändträet bör först mättas med penetrerande grundolja eller någon lämplig träskyddsprodukt. Alla kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradienten vid kanterna och ge ytbehandlingen bättre fäste. Massivträplattans undersida ytbehandlas för att förhindra deformation på grund av fuktskillnader mellan över- och undersida.

Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs nedan.

Träplatta Skyddas på ovansidan med tätskikt, till exempel helklistrad gummiduk, som dras ned över plattkanten för att förhindra vatteninträngning vid väggen, samt klistras runt om till z-profilen med droppbleck. Träplattan lutas minst 1:100 (cirka 0,6°) ut från väggen för vattenavrinning.
Räckesribbor Översida lutas för att förhindra stående vatten, lutning minst 1:3 (cirka 18°).  Infästes i räckesstolpar från baksidan.
Överliggare Överliggare har lutande översida, vilket gör att regnvatten snabbt rinner av, lutning minst 1:3 (cirka 18°).
Trall Dimensioneras och skruvas så att sprickbildning undviks.

Tabell 1.

Utförande

Balkongen tillverkas färdig i fabrik med tätskikt, trall och räcke. Träplatta, stålram, räcke och infästning dimensioneras enligt till exempel eurokod. Utförande av tätskikt görs på rent, jämnt och torrt underlag enligt materialleverantörens anvisningar och AMA Hus (Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten).

Balkongen monteras på plats med kran med tillräcklig kapacitet. Monteringen bör inte ske vid stark vind på grund av risken för personskador eller skador på balkong och fasad. Innan balkongen monteras ska dess läge mätas ut och markeras, och hål för genomgående skruvar borras genom väggen. Fasaden ska vara ren och fri från snö och is.

Balkongen lyfts upp och placeras i markerat läge i sid- och höjdled så att den kan skruvas fast i väggen på föreskrivet sätt enligt leverantören. När balkongen sitter på plats monteras tröskelbeslaget.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan