Svenskt Trä Logo

Balkong för småhus - bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Principlösning. Balkong för småhus - bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Ingående material

 1. Invändig beklädnad av skivmaterial.
 2. Ångspärr av 0,20 mm åldersbeständig plastfolie.
 3. Väggreglar av konstruktionsvirke.
 4. Vindskydd av diffusionsöppet material, papp, film eller skiva.
 5. Spikläkt av konstruktionsvirke.
 6. Luftspalt, ventilerande och kapillärbrytande.
 7. Drevning av remsor av inplastad mineralull.
 8. Tröskelbeslag av plåt.
 9. Utvändig beklädnad av träpanel.
 10. Kantbalk av konstruktionsvirke eller limträ, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.
 11. Balkongram av konstruktionsvirke eller limträ, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.
 12. Distansklotsar av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.
 13. Trall av sort G4-2, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.
 14. Avväxlingsbalk.

Råd och anvisningar

Ångspärren dras kontinuerligt förbi hammarband och golvbjälkar samt kläms med tätningslisten mellan karm och tröskel respektive dörrkarmens sidostycken.

Balkongens stomme är utanpåliggande med stöd i framkant. Balkongramen är infäst i väggkonstruktionen med skruvförband. I framkant vilar ramkonstruktionen på pelare. Översidan på kantbalken lutas utåt så att vatten inte riskerar att bli stående eller ledas in i väggen.

Till bjälkar och bärreglar används konstruktionsvirke eller limträ. Virket i bärande konstruktioner bör vara impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.

Droppbleck monteras mot den utanpåliggande kantbalken så att brädändarna på den underliggande fasaden täcks. För att vatten inte ska bli stående mellan balkongram och kantbalk monteras distanser av konstruktionsvirke. Balkongramen monteras mot distanserna. Hålen för träskruven förborras genom balkongram och distansklotsar och ramen monteras med fransk träskruv.

Typdetalj

En träbyggnadsteknisk typdetalj för balkong till småhus med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ redovisas separat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan