Svenskt Trä Logo

Balkongbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Inspänning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Inspänning. Balkongbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Trallbrädor.
 2. Plåtbeslag.
 3. Bjälke, genomgående.
 4. Hammarband.
 5. Yttre isolerskikt klädd med vindpapp (horisontell regel, alternativt distanshylsor).
 6. Undergolv.
 7. Kortling.
 8. Kantisolering.
 9. Isolering.
 10. Glespanel.
 11. Invändig takbeklädnad.
 12. Ångspärr.
 13. Horisontell väggregel, så kallad installationsskikt.
 14. Värmeisolering.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälkar: konstruktionsvirke eller limträ, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB, centrumavstånd ≤ 600 mm, dimension och inspänning enligt konstruktören.

Kortlingar: konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som bjälkarna. Bjälklaget ska fullisoleras 600 mm in i byggnaden.

Utförande

Bjälkarna kan ingå i husstommens bjälklag, som förlängda bjälkar. Om balkongbjälkarna är orienterade vinkelrätt mot husstommens bjälkar måste balkongbjälkarna fästas i en bjälke så långt in i huskroppen att tillräcklig längd och godtagbar inspänning erhålls. Därvid måste ett antal bjälkar avväxlas. Inspänning och avväxlingar utförs enligt konstruktörens anvisningar. Plåtbeslaget ska täcka fasadbeklädnaden vid dörr.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan