Skärmtak mot yttervägg - reglar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

3D-ritning

Råd och anvisningar

Ytterväggens vertikala regelverk kan behöva förstärkas och dessutom kompletteras med fästreglar för att kunna ta upp förekommande laster. Krafterna från skärmtaket överförs till ytterväggens regelverk med hjälp av fransk träskruv.

Typdetalj

En träbyggnadsteknisk typdetalj för skärmtak mot yttervägg redovisas separat.

Ingående material

 1. Väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar.
 2. Vindskydd av papp, film eller skivmaterial.
 3. Luftspalt, ventilerande och kapillärbrytande.
 4. Spikläkt av konstruktionsvirke.
 5. Utvändig beklädnad av träpanel.
 6. Väggregel för skärmtak.
 7. Underlagstak av underlagsspont lägst sort G4-3.
 8. Droppbleck av plåt.
 9. Underlagstäckning avYAP 2500.
 10. Taktäckning av plan plåt.
 11. Fästregel av konstruktionsvirke.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-22

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan