Svenskt Trä Logo

Skärmtak mot yttervägg - reglar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-22

Principlösning. Skärmtak mot yttervägg - reglar av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Ingående material

 1. Väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar.
 2. Vindskydd av papp, film eller skivmaterial.
 3. Luftspalt, ventilerande och kapillärbrytande.
 4. Spikläkt av konstruktionsvirke.
 5. Utvändig beklädnad av träpanel.
 6. Väggregel för skärmtak.
 7. Underlagstak av underlagsspont lägst sort G4-3.
 8. Droppbleck av plåt.
 9. Underlagstäckning avYAP 2500.
 10. Taktäckning av plan plåt.
 11. Fästregel av konstruktionsvirke.

Råd och anvisningar

Ytterväggens vertikala regelverk kan behöva förstärkas och dessutom kompletteras med fästreglar för att kunna ta upp förekommande laster. Krafterna från skärmtaket överförs till ytterväggens regelverk med hjälp av fransk träskruv.

Typdetalj

En träbyggnadsteknisk typdetalj för skärmtak mot yttervägg redovisas separat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan