Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande - bjälklag med flerskikts massivträskiva

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Principlösning. Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande - bjälklag med flerskikts massivträskiva.
3D-ritning

Ingående material

  1. Bärande femskikts korslimmad skiva
  2. Pendlat undertak
  3. Bärande vägg

Tekniska data

Bjälklag med flerskikts massivträskiva är uppbyggda av ett udda antal sammanlimmade skikt av bräder där vartannat skikt ligger med fiberriktningen vriden 90° (korslagt). Detta ger en massivträskiva med hög tvärstyvhet och små fuktbetingade rörelser. Vanligtvis har de olika skikten av bräder samma tjocklek men det förekommer också att de inre skikten har större tjocklek.

Skivorna används oftast i en huvudbärriktning. Skivorna kan även utnyttjas som tre- eller fyrsidigt upplagda plattor eller med punktupplag.

Bjälklag med flerskikts massivträskiva används framförallt vid spännvidder upp till cirka 6 meter. Bjälklagstjockleken är normalt 95-154 mm. Denna typ av skivor med korslagda brädskikt benämns ofta KL-skivor (korslimmade massivträskivor).

Data:

Bjälklag av flerskikts massivträskivor

Tjocklek
(mm)

Egenvikt
(kg/m2)

3 skikt

72

34

3 skikt

82

38

5 skikt

95

43

5 skikt

120

55

5 skikt

125

57

5 skikt

145

66

7 skikt

178

81


Toleranser:

Dimension

Mått
(mm)

Toleranser
(mm)

Längd

0-12 000

± 2

Bredd

300-1 200

± 2

Tjocklek

72-178

± 0,5

Råd och anvisningar

För ytterligare information om på marknaden förekommande plattbjälklag hänvisas till respektive materialtillverkare.

Avstånd mellan upplag:

Bjälklag av flerskikts massivträskivor

Lmax (m)

 

1 fack

2 fack

Tjocklek 72 mm, 3 skikt

2,5

3,1 

Tjocklek 82 mm, 3 skikt

2,8

3,4

Tjocklek 95 mm, 5 skikt

3,1

4,2

Tjocklek 120 mm, 5 skikt

3,8

4,4

Tjocklek 125 mm, 5 skikt

3,9

4,6

Tjocklek 145 mm, 5 skikt

4,4

4,9

Tjocklek 178 mm, 7 skikt

5,1

6,0

Lmax (m): Största rekommenderade spännvidder för bostäder och kontor (L/300) för bjälklag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan