Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande – massivträ, kassettbjälklag

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Principlösning. Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande – massivträ, kassettbjälklag.
3D-ritning

Ingående material

  1. Flerskikts massivträskiva
  2. Underfläns av limträ
  3. Bärverk för undertak
  4. Flerskikts massivträskiva

Tekniska data

Kassettbjälklagselement tillverkas i längder upp till 12 m och i bredder upp till 2,4 m. Konstruktionshöjden på den bärande kassetten är 349 mm.

Kassetten är uppbyggd av en flerskikts massivträskiva, med liv- och underflänsar av limträ. Flerskiktsskivan består av korslagda skikt av bräder. Elementets bredd påverkas därför endast obetydligt av fuktbetingade rörelser i träet. Hålrummet i bjälklaget kan fyllas i fabrik med mineralull. Kassettbjälklagets undersida utgörs normalt av ett fjädrande eller fribärande upphängt undertak av gipsskivor på en glespanel.

I bjälklagselementets hålrum kan ventilationsrör och avloppsrör förinstalleras på fabrik. Rörsektionerna kopplas ihop när bjälklagselementen monteras på byggarbetsplatsen. Elinstallationer i tak görs normalt även på byggarbetsplatsen. I bostäder förläggs de i undertakets glespanel medan man i kontorsmiljö i regel använder kabelrännor som placeras i det vanligtvis nedpendlade undertaket.

Med olika undertak och/eller med övergolv kan olika ljudklasser uppnås. Vilka brandkrav som uppfylls bestäms främst av hur bjälklagets undersida är uppbyggd.

Ritningarna visar basutföranden på kassettbjälklagen. I specialfall kan olika uppbyggnader och med varierande livhöjder tillverkas och därmed anpassa kassettbjälklagens styvhet till olika spännvidder. Kassettbjälklagen kan även tillverkas med överhöjning och med andra mått än de angivna. Nedan angivna värden avser standardutförande. För andra alternativ hänvisas till tillverkare.

Data:

Bjälklagstyp

Höjd
(mm)

Egenvikt inklusive isolering exklusive  undertak
(kg/m2)

Kassettbjälklag, standard

349

63


Toleranser:

Dimension

Mått
(mm)

Toleranser
(mm)

Längd

2 000-12 000

± 2

Bredd

300-1 200

± 2

Tjocklek

349

± 2

Typdetaljer

För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas till generella konstruktionsdetaljer och i tillämpliga delar till de typdetaljer som redovisas för andra typer av bjälklag, till exempel avväxling.

För övriga material till mellanbjälklag, hänvisas till respektive materialtillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan