Svenskt Trä Logo

Vindsbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Principlösning. Vindsbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
2D-ritning

Ingående material

 1. Bjälke/underram av konstruktionsvirke eller limträ. Centrumavstånd ≤ 1 200 mm.
 2. Hammarband av 45 mm konstruktionsvirke.
 3. Kortling av träreglar 45x45 mm, konstruktionsvirke, som stöd för vindskydd och fäste för insektsnät.
 4. Ångspärr av åldersbeständig folie, som även utgör skydd mot genomtrampning. OBS! Vindsbjälklag eller delar av vindsbjälklag, som inte är klimatskiljande, bör inte förses med ångtät plastväv.
 5. Innertak av till exempel ett lag 13 mm gips-, plywood-, spån- eller träfiberskiva, monterad på underlag av glespanel 28x70 mm, centrumavstånd ≤ 400 mm.
 6. Värmeisolering med mineralullsskivor eller lösfyllnadsisolering med till exempel mineralull eller cellulosafiber.
 7. Vindskyddsskiva, till exempel takfotsskiva eller vindavledare.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandteknisk klass: REI 15. Om innertaket förses med två skivlag (densitet ≥ 450 kg/m3.) med tjocklek minst 24 mm, uppfyller i övrigt samma bjälklag klass REI 30.
Värmeisoleringsförmåga: Up är beroende av isolertjocklek.

 • Tjocklek 350 mm (λkl = 0,036) ger Up = 0,140 W/m2K
 • Tjocklek 450 mm (λkl = 0,036) ger Up = 0,118 W/m2K

Råd och anvisningar

Bjälkar/underramar av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd 1 200 mm. Vid 1½-planshus monteras mellanbjälkar, mitt emellan underramarna. Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

Takkonstruktionen ska vara väl förankrad mot lyftkrafter. Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras i en bjälke inom vissa gränser.

Vid lösvirkesbyggande ska regler för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor som läggs ut på vindsbjälklaget.

Takstolsunderramar bör inte avväxlas. För trappa och eventuell skorsten kan en mellanbjälke avväxlas. Avväxlingsbjälke bör ha samma dimension som mellanbjälkarna. Avväxlingsbjälkar och de närmast intilliggande underramarna ska kunna överföra laster från avväxlingsbjälken och dimensioneras i varje enskilt fall av ansvarig konstruktör. Avväxlingsbjälke och avväxlade bjälkar fästs med balkskor eller med plattstål 35x2,0 mm och ankarspik enligt konstruktörens anvisningar.

Klimatskiljande vindsbjälklag kan i förhållande till andra klimatskiljande byggnadsdelar ges en extra effektiv värmeisolering. Den del av ett vindsbjälklag (1½-planshus) som inte är klimatskiljande, kan betraktas som ett mellanbjälklag inom en lägenhet och behöver inte värmeisoleras. En isolertjocklek motsvarande 95 mm mineralull rekommenderas från ljud- och brandsynpunkt. Innertaket kan bestå av till exempel 13 mm gips-, plywood-, spån- eller träfiberskiva, monterad på glespanel 28x70 mm (22x70 mm vid centrumavstånd 600 mm mellan bjälkar), centrumavstånd ≤ 400 mm, alternativt minst 20 mm spontad träpanel, monterad på glespanel eller direkt på undersidan av bjälklaget.

Brandteknisk klass REI 15 uppfylls med bjälkar minst 45x170 mm, centrumavstånd ≤ 1 200 mm, på undersidan försedda med minst 13 mm beklädnadsskivor (densitet ≥ 450 kg/m3). För klass REI 30 erfordras dessutom minst 95 mm mineralullskivor (alternativt 200 mm lösfyllnadsisolering av mineralull) samt undersida av två lag 13 mm beklädnadsskivor, alternativt ett lag 15 mm specialgipsskiva. För klass REI 60 erfordras att bjälklaget ovan förses med minst 95 mm stenull samt två lag 13 mm beklädnadsskivor på undersidan, varav det understa 15 mm specialgipsskiva.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för vindsbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas till generella konstruktionsdetaljer för bjälklag.

För information om övriga material i vindsbjälklag hänvisas till respektive tillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan