Bullerskärmar

Enkel skärm med liggande plankor

2D-ritning

Förutsättningar

Bullerskärm byggd längs järnvägen i Kungsbacka. Bullerplanket består av spontade, liggande träplankor med en knuttimrad sammanfogning runt stålstolpar. Stolparna består av HEA–profiler. Delarna hålls samman vid stolparna med en speciell knut med en fjäderanordning som tillåter träet att svälla och krympa utan att det uppstår sprickor eller springor i skärmen.

Liggande plankor
Bild 1. 
Foto: Litto Bullerskärm.

Material

Panel: Gran, kvalitetsklass lägst G4–2.
Planka mot mark: Furu, impregnerad i träskyddsklass NTR/A.
Stålstolpar, ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs nedan.

Avtäckning Täckbräda lutar, vilket gör att regnvatten snabbt rinner av.
Täckplåt Täckplåt över stolparna skyddar knutkonstruktionen.

Tabell 1.

Ingående material

  1. Vingfundament.
  2. Stålstolpe, HEA-profil.
  3. Liggande, spontad panel, 45x145.
  4. Knuttimrad inklädnad av stålstolpe.
  5. Täckbräda, 45x145.
  6. Täckplåt vid stolpe.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2016-06-13

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan