Svenskt Trä Logo

Stolpar och reglar

Delad stolpe

Publicerad 2003-09-01

Delad stolpe.
2D-ritning

Ingående material

 1. Delad stolpe bestående av två lika stolphalvor, fyrkantigt tvärsnitt.
 2. Genomgående urtag för reglar.
 3. Slits för stolpfäste.
 4. Skruvhål för stolpfäste av plattstål, plattstålet skjuts in i slitsen och skruvas till stolphalvorna.
 5. Stolpens nedre ände snedkapas för att undvika hängande vatten.
 6. Reglarna ligger i stolpens urtag, eventuellt kan de fixeras med skruv för att underlätta montaget. Ändytorna är skyddade mot väderexponering.
 7. Skruvhål för sammanfogning av stolphalvorna. Skruvdimension beror av lastförutsättningarna.
 8. Kraftigt lutande ytor ger korta våttider.
 9. Avrundade kanter, radie minst 3 mm.
Interaktiv 3D-modell

Delad stolpe
Bild 1. Delad stolpe av två lika stolphalvor, lämplig till staket, spaljé eller uterum.

Delad stolpe
Bild 2. Reglarna och täckbrädan skruvas till stolpen, reglarnas ändträ ytbehandlas noggrant.

Delad stolpe
Bild 3. Regel 45x45 mm, ställd på högkant.

Delad stolpe
Bild 4. Regel 45x95 mm, ställd på högkant.

Förutsättningar

Stolpe för staket, spaljé, uterum etcetera. Stolpens primära uppgift är att bära egentyngden av mellanliggande fyllning (reglar och spjälor) och föra ned lasten till fundamentet.

Material

Stolpen är bärande och svår att byta ut. Den bör därför utformas med tanke på bra långtidsfunktion, långa underhållsintervall och god miljö. Träslag med naturlig beständighet, till exempel kärnved av nordiskt barrträ, ek eller likvärdigt, med passande ytbehandling, rekommenderas. Virket bör vara sorterat i kvalitetsklass lägst G4–2. Övervägs impregnerat virke rekommenderas träskyddsklass NTR/A.

Stolphalvor av standarddimension, till exempel 70x70–95. Sortering i kvalitetsklass lägst G4–2. För bra formbeständighet och liten sprickbildning rekommenderas rakvuxet virke med årsringsbredd mindre än 2 mm, eller limmat konstruktionsvirke. Reglar av standarddimension, till exempel 45x45, 45x70–95. Sortering lägst G4–2.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Stolpens krön skyddas mot vatten med topp eller överliggare.
Reglarna har genom sin orientering på högkant optimal väderbeständighet. Över– och undersidorna lutar brant vilket ger bra vattenavrinning och korta våttiden. Kanterna avrundas med radie minst 3 mm för att ge bra fäste för ytbehandlingen och minska fuktkvotsgradienter. Ändträytorna ytbehandlas noggrant. Ändträet är skyddat genom att det ligger inkapslat i stolpen.

Utförande

Stolphalvorna skruvas till stolpfundamentet men skruvarna dras inte åt helt. Reglarna sätts in i stolpurtagen, stolpen riktas in i lod och i linje med staketlinjen, skruvarna för stolpfästet dras åt helt. Sist monteras topp/överliggare.

Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens information.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan