Stolpar och reglar

Solid stolpe med täckbräda

Solid stolpe med täckbräda.
2D-ritning

Solid stolpe med täckbräda
Bild 1. Solid stolpe med täckbräda, lämplig till staket, plank eller uterum.

Solid stolpe med täckbräda
Bild 2. Reglarna och täckbrädan skruvas till stolpen, reglarnas ändträ ytbehandlas noggrant.

Solid stolpe med täckbräda
Bild 3. Utförande med trapetsfasade reglar som läggs upp på stödklossar, stödklossarna skruvas till stolpe.

Solid stolpe med täckbräda
Bild 4-7. Lämpliga reglar för staket. Dimension: 33x70-95, 45x70-95 mm. Lutning fasade ytor minst 1:3 (18°).
Kanter avrundas med radie minst 3 mm.

Förutsättningar

Stolpe för staket, plank, uterum etcetera. Stolpens primära uppgift är att bära egentyngden av mellanliggande fyllning (reglar och spjälor) och föra ned lasten till fundamentet.

Material

Stolpen är bärande och svår att byta ut. Den bör därför utformas med tanke på bra långtidsfunktion, långa underhållsintervall och god miljö. Träslag med naturlig beständighet, till exempel kärnved av nordiskt barrträ, ek eller likvärdigt, med passande ytbehandling, rekommenderas. Virket bör vara sorterat i kvalitetsklass lägst G4–2. Övervägs impregnerat virke rekommenderas träskyddsklass NTR/A.

Stolpe av standarddimension, till exempel 70x70–95, 95x95 mm. Sortering lägst G4–2. För bra formbeständighet och liten sprickbildning rekommenderas rakvuxet virke med årsringsbredd mindre än 2 mm, eller limmat konstruktionsvirke.

Täckbräda av standarddimension, till exempel 22x70, 22x95 mm. Sortering i kvalitetsklass lägst G4–2. Reglar av standarddimension, till exempel 33x70–95, 45x70–95. Sortering i kvalitetsklass lägst G4–2.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Stolpens krön skyddas mot vatten, antingen genom snedkapning, lutning minst 1:3 (18°), eller förses med topp/överliggare.

Reglar som väderexponeras utformas med lutande över– och undersidor, lutning minst 1:3 (18°), för att ge bra vattenavrinning och minska våttiden. Kanter avrundas med radie minst 3 mm för att ge bra fäste för ytbehandlingen och minska fuktkvotsgradienter. Ändträet ytbehandlas noggrant. Reglar med horisontella ytor kan användas i plank eller andra inklädda tillämpningar.

Utförande

Stolpen monteras till stolpfundamentet och riktas in i lod och i linje med staketlinjen. Därefter skruvas reglarna på plats. Sist monteras täckbrädan och spjälorna.

Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens information.

Ingående material

 1. Solid stolpe, fyrkantigt tvärsnitt.
 2. Täckbräda.
 3. Skruvhål för stolpfäste, till exempel plattstål i slits eller stålrör i centrumhål.
 4. Stolpens nedre ände snedkapas för att undvika hängande vatten.
 5. Reglarna skruvas till stolpen, skruvdimension beror av lastförutsättningarna.
 6. Täckbrädan skruvas till stolpen, skruvdiam minst 6 mm.
 7. Fasad över-/underyta, lutning minst 1:3 (18°).
 8. Kanter avrundas med radie minst 3 mm.
 9. Droppspår, minst 8x5 mm (bredd x djup).
Interaktiv 3D-modell

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan