Toppar och överliggare

Kvartssågad överliggare

Kvartssågad överliggare.
3D-ritning

Kvartssågad överliggare
Bild 1. Kvartssågad överliggare.

Kvartssågad överliggare
Bild 2. Framifrån.

Kvartssågad överliggare
Bild 3. Alternativ fastsättning med vinkelbeslag.

Kvartssågad överliggare
Bild 4. Alternativ fastsättning med trätappar.

Kvartssågad överliggare
Bild 5. Alternativ fastsättning med fästplatta.

Kvartssågad överliggare
Bild 6. Alternativ fastsättning med skråskruvning. Avståndet mellan skruvhål och stolpens ändyta bör minst vara 5 x skruvdiameter för att undvika risk för virkesbrott i stolpen.

Förutsättningar

Överliggare för stolpar till bland annat staket, plank och pergola. Överliggarens uppgift är att dekorera och skydda stolpens ändträ samt reglar och spjälor mot vattenupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: Om man prioriterar bra långtidsfunktion och miljö rekommenderas naturligt beständiga träslag med passande ytbehandling, till exempel kärnved av nordiskt barrträ, ek eller likvärdigt. Virket bör vara sorterat i kvalitetsklass lägst G4–2. Övervägs impregnerat virke rekommenderas träskyddsklass NTR/AB.

Överliggaren kan "kvartssågas" (centrumklyvs med två vinkelräta sågsnitt). Den får genom sågsättet en hög andel kärnved och stående årsringar på väderexponerade ytor. Överliggarens bredd anpassas efter stolpens tvärsnittsmått.

Fastsättning sker alternativt med vinkelbeslag, trätappar, fästplatta eller skråskruvning, se figur. Beslag och skruvar ska vara varmförzinkade eller rostfria. Överliggaren får inte skruvas fast från ovansidan. Fästplattan har fördelen att överliggaren kan skarvas utan att stolpens ändträ exponeras, se figur. Fästplattan möjliggör även skarvning i fält (mellan stolpar).

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar. Risk för sprickbildning finns för överliggaren och bör beaktas vid val av ytbehandling.

Konstruktivt träskydd

Överliggaren har en lutning av 45° i ursprungsutförande. Det ger snabb vattenavrinning och minimala våttider. Väderexponerade kanter avrundas med radie minst 3 mm för att minska fuktgradienten vid kanterna och ge ytbehandlingen bättre fäste. Längsgående droppkanter på undersidan.

De väderexponerade delarna har kärnved och stående årsringar på de lutande ytorna, vilket ger små dimensionsförändringar och liten risk för sprickbildning, och därmed goda förutsättningar för god långtidsfunktion.

Utförande

Överliggaren läggs på stolpens toppyta, positioneras och skruvas till stolpen med någon av de angivna metoderna. Överliggaren ska inte skruvas fast från ovansidan.

Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens anvisningar.

Ingående material

 1. Överliggare, ”kvartssågad” (centrumklyvd med två vinkelräta sågsnitt) med stående årsringar.
 2. Stor taklutning, ger kort våttid.
 3. Avrundade kanter på väderexponerade ytor, radie minst 3 mm.
 4. Längsgående droppkant.
 5. Alternativ fastsättning med vinkelbeslag (2 st), skruvdiameter minst 4 mm. Beslag och skruvar ska vara varmförzinkade eller rostfria.  
 6. Alternativ fastsättning med limmade trätappar (2 st), diameter minst 20 mm.
 7. Alternativ fastsättning med fästplatta, skruvdiameter minst 4 mm.
 8. Fästplattan möjliggör skarvning av överliggare utan att stolpens ändträ exponeras.
 9. Alternativ fastsättning med skråskruvning.
Interaktiv 3D-modell

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan