Toppar och överliggare

Sadeltaksformad överliggare

Kvartssågad överliggare.
3D-ritning

Sadeltaksformad överliggare
Bild 1. Sadeltaksformad överliggare.

Sadeltaksformad överliggare
Bild 2. Alternativ med plåtbeklädnad, fästs genom snäpplåsning till överliggaren.

Sadeltaksformad överliggare
Bild 3. Alternativ fastsättning med vinkelbeslag och skruv.

Sadeltaksformad överliggare
Bild 4. Alternativ fastsättning med fästplatta och skruv. Skruvarnas gängade förankringslängd anpassas till överliggarens tjocklek.

Sadeltaksformad överliggare
Bild 5. Detalj, kantvik för snäpplåsning.

Sadeltaksformad överliggare
Bild 6. Omlottskarvning, skarvzon ca 100 mm. Den undre plåtsektionen skruvas till överliggaren, den övre snäpps på.

Sadeltaksformad överliggare
Bild 7. Vid plåtbeklädnad kan överliggarens ändträ skyddas med separat ändlock som skruvas till överliggaren.

Förutsättningar

Överliggare för stolpar till bland annat staket, plank och pergola. Överliggarens uppgift är att dekorera och skydda stolpens ändträ samt reglar och spjälor mot vattenupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: Om man prioriterar bra långtidsfunktion och miljö rekommenderas naturligt beständiga träslag med passande ytbehandling, till exempel kärnved av nordiskt barrträ, ek eller likvärdigt. Virket bör vara sorterat i kvalitetsklass lägst G4–2. Övervägs impregnerat virke rekommenderas träskyddsklass NTR/AB.

Planka av standarddimension eller limmat ämne, anpassas till stolpens bredd.

Fixering sker med vinkelbeslag eller fästplatta, se figur. Beslag och skruvar ska vara varmförzinkade eller rostfria. Plåtbeklädnaden bör vara av typen lackerad stålplåt för beslagning. Plåttjocklek 0.6 mm.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Överliggare utan beklädnad bör ges en lutning av exponerade ytor av minst 1:3 (18°). Det ger snabb vattenavrinning och kort våttid. Vid beklädnad kan lutningen vara mindre. Väderexponerade kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradienten vid kanterna och ge ytbehandlingen bättre fäste. Längsgående droppspår på undersidan.

Plåtbeklädnaden bockas vilket ger en snäpplåsning utan spik eller skruv. Skarvning görs med omlott med skarvzon cirka 100 mm. Den undre plåtsektionens kantvik klipps bort och skruvas till överliggaren, skruvdiameter minst 4 mm, varefter den övre plåtsektionen snäpps på. Separat ändlock för att skydda överliggarens ändträ rekommenderas.

Utförande

Överliggaren läggs på stolpens krön, positioneras och skruvas till stolpen med vinkelbeslag eller fästplatta från undersidan, se figur. Överliggaren kan även skruvas till stolpen från ovansida om plåtbeklädnad används som väderskydd.

Plåtbeklädnaden fästs till överliggaren genom snäpplåsning. Skarvning görs omlott, där kantviket för den undre plåtsektionen klipps bort, varefter den fixeras till överliggaren med skruv, diameter minst 4 mm. Den övre sektionen träs sedan på och fixeras genom snäpplåsning. Varje plåtsektion är fixerad i enbart en ände, vilket gör det möjligt för plåtbeklädnaden att ta upp temperaturberoende längdförändringar.

Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens anvisningar.

Ingående material

 1. Sadeltaksformad överliggare. Lutning på ytor minst 1:3 (18°).
 2. Avrundade kanter på väderexponerade ytor, radie minst 3 mm.
 3. Avspänningsspår för bättre dimensionsstabilitet, bredd ca 2 mm, djup cirka 1/3 av överliggarens tjocklek.
 4. Längsgående droppspår, minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm.
 5. Alternativ med plåtbeklädnad, lackerad stålplåt, plåttjocklek 0.6 mm.
 6. Alternativ fixering med vinkelbeslag (2 st), skruvdiameter minst 6 mm.
 7. Alternativ fixering med fästplatta, skruvdiameter minst 6 mm. Skruvarnas gängade förankringslängd väljs i förhållande till överliggarens tjocklek.
 8. Kantvik för snäpplåsning av plåtbeklädnad.
 9. Omlottskarvning med skruv, skarvzon cirka 100 mm. Den undre plåtsektionens kantvik klipps bort och skruvas till överliggaren med fönsterblecksskruv, skruvdiameter minst 4 mm, varefter den övre plåtsektionen snäpps på. Varje plåtsektion ges därigenom möjligheter att ta upp temperaturinducerade längdförändringar.  
 10. Sträng av tätningsmassa för att förhindra vatteninträngning genom kapillärsugning. 
 11. Ändlock vid plåtbeklädnad, fixeras med skruv.
Interaktiv 3D-modell

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan