Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med tegelpannor

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-11-02

Principlösning. Fribärande läkt – tak med tegelpannor.
3D-ritning

Förklaring

 1. Vattenavledande underlagstak med system av skivmaterial eller underlagsduk.
 2. Fribärande läkt av konstruktionsvirke, dimension vanligen 45x70 (VB1801).
 3. Ströläkt 25x48.
 4. Tegelpannor, en- eller tvåkupiga enligt SS-EN
  1304. Enkupigt taktegel har bygglängd (läktavstånd) 375 och byggbredd 200. Bygghöjd från bärläkten 80. Åtgång: 13,3 pannor/m2 takarea. Tvåkupigt taktegel har bygglängd (läktavståndet) 375 och byggbredd 250. Bygghöjd 55.
  Åtgång: 10,7 pannor/m2 takarea.
 5. Takfotsbräda av virke lägst sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22.
 6. Fotplåt på ett fast underlag, till exempel bräda och en remsa av YEP 2500.

Tekniska data

Egentyngd hos ett trätak med taktäckning av tegelpannor är cirka 0,60 kN/m2 takarea (inklusive bärverk).
Brandmotstånd: Ett yttertak med tegelpannor på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler).

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk och fribärande läkt ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara sort G4–2 eller bättre.

Det vattenavledande takunderlaget ska klämmas fast med längsgående ströläkt 25x48 mot  takstolar. Vid takfot monteras en bräda och remsa av byggpapp som underlag för fotplåt. Bärläkt spikas och skarvas över stöd. Läkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar. Läktning bör utföras i samband med montering av det vattenavledande underlaget. Även rännkrokar, fotplåt och hängrännor bör monteras i ett tidigt stadium för att undvika skador av nederbörd. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.
Takpannor av tegel ska uppfylla krav enligt SS-EN 1304.

Typdetaljer

Träbyggnadstekniska typdetaljer finns redovisade för taktäckning av betongpannor. Dessa är vägledande även för taktäckning av tegelpannor. Vissa justeringar kan behöva göras med hänsyn till skillnader i mått och anvisningar från tillverkaren av tegelpannor..

För övriga material som ingår i taktäckningar av tegelpannor hänvisas till respektive materialtillverkares dokumenterade produktinformation och monteringsanvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan