Fribärande läkt – tak med tegelpannor

Principlösning

Principlösning. Fribärande läkt – tak med tegelpannor.
3D-ritning

Tekniska data

Egentyngden hos ett trätak med taktäckning av tegelpannor är cirka 0,60 kN/m2 takarea (inklusive bärverket).
Brandmotstånd: Ett yttertak med tegelpannor på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler). Taket accepteras även inom 8 m avstånd till skorsten från större värmecentral.

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk och fribärande läkt ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara lägst sort G4-2.

Bärläkt spikas och skarvas över stöd. Läkten ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar. Läktningen bör utföras i samband med monteringen av det vattenavledande underlagstaket. Spik, skruv och byggbeslag ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande rostskydd.
Takpannor av tegel ska uppfylla standard SS-EN 1304:2005.

Typdetaljer

Träbyggnadstekniska typdetaljer finns redovisade för taktäckning av betongpannor. Dessa är vägledande även för taktäckning av tegelpannor. Vissa justeringar kan behöva göras med hänsyn till skillnader i mått.

För övriga material som ingår i taktäckningar av tegelpannor hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

Ingående material

  1. Vattenavledande underlagstak med system av skivmaterial eller duk.
  2. Fribärande läkt av konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14, dimension vanligen 45x70 mm.
  3. Ströläkt med tjocklek motsvarande pannans tjocklek.
  4. Taktegelpannor, en- eller tvåkupiga enligt SS-EN 1304:2005. Enkupigt taktegel har bygglängden (läktavståndet) 375 mm och byggbredden 200 mm. Bygghöjden från bärläkten är 80 mm. Åtgång: 13,3 pannor/m2 takarea. Tvåkupigt taktegel har bygglängden (läktavståndet) 375 mm och byggbredden 250 mm. Bygghöjden är 55 mm. Åtgång: 10,7 pannor/mtakarea.
  5. Takfotsplanka av virke lägst sort G4-1, tjocklek ≥ 38 mm.
  6. Fotplåt.

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan