Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Takskyddsfästen och dylikt

Publicerad 2011-08-25

Takskyddsfästen och dylikt. Underlag av träpanel – spåntak.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Snöskyddsräcke/takbrygga.
  2. Fäste.
  3. Takstol.
  4. Förankringsregel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Mothåll: träregel 45x95 mm sort G4-2 eller bättre, längd ≥ 350 mm för en fästpunkt och ≥ 500 mm för två fästpunkter.
Fästdon: Skruv med mutter och bricka, alternativt självborrande skruv.

Utförande

Infästning av takskyddsfästen och dylikt ska dimensioneras för aktuellt fall och funktionen säkerställas med särskild kontroll. Det finns olika typer av fästen. Montage kan göras med fästen som förankras med skruv och mutter i ett mothåll av träregel 45x95 mm som fästs i takstolen. Infästningen av förankringsregel till takstol dimensioneras och kontrolleras. Takskyddsfästen kan placeras ovanpå underlagstäckningen innan spånen monteras. Man kan också använda fästen ovanpå spånen, eventuellt behöver extra läkt för infästningen monteras innan spånen spikas fast.

Brandklassning

Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Spånens tjocklek kan minska mot övre delen (som spikas) till ≥ 2 mm. Spånen kan vara doppade i tjära. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under spånen förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan