Båg- och balkbro – skidbro

Skidbro, Branäs

2D-ritning

Förutsättningar

I maj 2007 blev en 127,4 m lång träbro mellan Branäsberget och en intilliggande bergstopp färdigbyggd. Skidbron går över en ravin mellan Gondoltoppen och Medvindstoppen för bättre tillgänglighet till de södra backarna. Skidåkarna slipper åka nerför Branäsbacken och sedan ta en lift upp för att nå intilliggande topp, vilket ger kortare liftköer.

Bron är en båg- och balkbro i limträ, med tvärbalkar mellan huvudbalkar och bågar. Bågarna har spännvidden 50 m och en radie 32 m. Bågarna har dimensionen 430x1 200 mm. Fri brobredd är 5,97 m. Brobanans totala längd är 42,1 m och den lutar 7 grader mot ena landfästet så att skid- och snowboardåkarna kan glida över bron. Räcke är försett med nät. Bågar och yttre balkar är klädda med träpanel. Bron är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2, 10 tons pistmaskin, samt snö- och vindlaster. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Bågbro
Bild 1. Skidbro Branäs.
Foto: Moelven Töreboda AB.

Bågbro
Bild 2. Skidbro Branäs.
Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Bågar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar GL30), gran.

Balkar, tvärbalkar, räckesstolpar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Toppföljare: limträ i hållfasthetsklass LK30 (motsvarar gällande GL30), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Slitplank, syllar: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke, till bland annat räcke: Konstruktionsvirke, gran.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Båge: inklädnad med stående träpanel på båda utsidor och plåt på ovansidor.

Balkar: utsida på huvudbalkar inklädda, huvudbalkar och tvärbalkar är täckta med byggpapp eller gummiduk.

Toppföljare: lutande översida, minst 1:3 (18°), för att underlätta vatten avrinning.

Förklaring

 1. Limträbalk 215x1215.
 2. Tvärbalk av limträ 215x495.
 3. Vinkelbeslag.
 4. Syllar.
 5. Slitplank.
 6. Spikregel.
 7. Stående panel.
 8. Räckesstolpe, 90x165.
 9. Mellanföljare.
 10. Toppföljare, 90x165.
 11. Kantpanel.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan