Båg- och balkbro – skidbro

Skidbro, Branäs

2D-ritning

Förutsättningar

I maj 2007 var en 127,4 m lång träbro mellan Branäsberget och en intilliggande bergstopp färdigbyggd. Skidbron går över en ravin mellan Gondoltoppen och Medvindstoppen för bättre tillgänglighet till de södra backarna. Skidåkarna slipper att åka nerför Branäsbacken och sedan ta en lift upp för att nå den intilliggande toppen, vilket ska ge kortare köer i liftarna.

Bron är en båg- och balkbro i limträ, med tvärbalkar mellan huvudbalkarna och bågarna. Bågarna har spännvidd 50 m och radie 32 m. Bågarna har dimensionen 430 x 1200 mm. Fri brobredd är 5,97 m. Brobanans totala längd är 42,1 m och den lutar 7 grader mot ena landfästet så att skid- och snowboardåkarna kan glida över bron. Räcket är försett med nät. Bågarna och yttre balkarna är klädda med träpanel. Bron är dimensionerad för ytlast 4 kN/m2, 10 tons pistmaskin, samt snö- och vindlaster. Teknisk livslängd för bron är 40 år.

Bågbro
Bild 1. Foto: Moelven Töreboda AB.

Bågbro
Bild 2. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Bågar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, gran.

Balkar, tvärbalkar, räckesstolpar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Toppföljare: Limträ i hållfasthetsklass L30, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Slitplank, syllar: Konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Övrigt virke till bland annat räcke: Konstruktionsvirke, gran, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbräder, gran, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Båge: Inklädnad på båda sidor och plåt på ovansidan.

Balkar: Huvudbalkar kläs på utsidan, huvudbalkar och tvärbalkar täcks med till exempel grundpapp eller gummiduk.

Toppföljare: Lutande översida, minst 1:3 (18°), för att regnvattnet snabbt ska rinna av.

Ingående material

 1. Limträbalk 215x1215 mm.
 2. Tvärbalk 215x495 mm.
 3. Vinkelbeslag.
 4. Syllar.
 5. Slitplank.
 6. Spikregel.
 7. Panel.
 8. Räckesstolpe, 90x165 mm.
 9. Mellanföljare.
 10. Toppföljare, 90x165 mm.
 11. Kantpanel.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan