Hängverksbro - vägbro

Hängverksbro över Sävarån

2D-ritning

Förutsättningar

Bron är en vägbro över Sävarån. Den är 35 m lång och 9 m bred. Den är dimensionerad för väg med fri bredd 6 m och med en gång- och cykelbana med fri bredd 3 m, det vill säga total bredd 9 m. Längden är 35 m. Överbyggnaden är dimensionerad enligt Bro 2004. Teknisk livslängd för bron är 80 år.

Bron är uppbyggd av en kontinuerlig tvärspänd träplatta och ett hängverk med bock i limträ, samt dragstag och tvärbalk i stål. Hängverkets bock finns på var sida av brobanan med centrumavstånd 11,5 m. Broplattan har tätskikt och asfaltbeläggning, där fall för avvattning byggs upp i bindlagret, så att lutningen mot brokanten blir 1,5 procent för vägen och 2,5 procent för gång- och cykelbanan. Bron är försedd med stålräcken.

Hängverksbro
Bild 1. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Hängverksbro
Bild 2. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Broplatta, bockben: Limträ, i hållfasthetsklass L40, gran.

Övrigt trä: Konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Spännstag: Dywidag-stång sprutförzinkat stål.

Panel: Panelbräder, gran, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Räckesgrind: Konstruktionsvirke hållfasthetsklass C18, gran.

Fotsmide, toppsmide, vindförband, tvärbalk, dragstag, räcke: Stål har rostskyddsbehandlats och målats svart.

Övriga ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Bock: Inklädnad med plåt på ovansidan och med träpanel längs sidor.

Broplatta: Skyddas på ovansidan av tätskikt och asfaltbeläggning, och
längs kanterna av träpanel. Avvattning av bron över täckplåt vid kanten.

Ingående material

 1. Bock 850x850 mm.
 2. Stålbalk.
 3. Platta av limträ, höjd 765 mm.
 4. Spännstag, Dywidag, diameter 20 mm.
 5. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 6. Hängstag.
 7. Vindförband.
 8. Täckplåt.
 9. Panel.
 10. Räcke.
 11. Dragstag.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan