Svenskt Trä Logo

Hängverksbro – vägbro

Hängverksbro över Sävarån

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Hängverksbro över Sävarån
2D-ritning

Förklaring

 1. Bock 850x850.
 2. Stålbalk.
 3. Platta av limträ, höjd 765.
 4. Spännstag, Dywidag, diameter 20.
 5. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 6. Hängstag.
 7. Vindförband.
 8. Droppbleck.
 9. Panel.
 10. Räcke.
 11. Dragstag.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Vägbro över Sävarån. Bron är 35 m lång och 9 m bred. Den är dimensionerad för väg med fri bredd 6 m och med en gång- och cykelbana med fri bredd 3 m, det vill säga total bredd 9 m. Längd 35 m. Överbyggnad är dimensionerad enligt normen BRO 2004. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

Bron är uppbyggd av en kontinuerlig tvärspänd träplatta och ett hängverk med bock i limträ, samt dragstag och tvärbalk i stål. Hängverkets bock finns på var sida av brobana med centrumavstånd 11,5 m. Broplatta har tätskikt och asfaltbeläggning, där fall för avvattning är uppbyggt i bindlagret med lutning1,5 procent mot brokantför väg och 2,5 procent för gång- och cykelbana. Bron är försedd med stålräcken.

Träbockar är skyddade på översidan med ytbelagd metalliserad stålplåt. Utsida av brobana är skyddad med panel.

Hängverksbro över Sävarån
Bild 1. Bro över Sävarån. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Hängverksbro över Sävarån
Bild 2. Bro över Sävarån. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Broplatta och bockben: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), gran.

Övrigt trä: konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Spännstag: Dywidag-stång sprutförzinkat stål.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2.

Räckesgrind: konstruktionsvirke, gran.

Fotsmide, toppsmide, vindförband, tvärbalk, dragstag, räcke: Stål har korrosionsskyddsbehandlats och målats svart.

Övriga ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Plåt: 0,6 mm ytbelagd metalliserad stålplåt.

Bild 3. Plåt på träbock av limträ. För utförande av plåtarbeten på olika delar i träbroar finns rekommendationer i AMA Anläggning 17.
Foto: Torbjörn Osterling.

Bild 4. Panel på utsida av bro. Panel ska skydda bärverk. Som framgår av bilden kan panel utsättas för mycket vatten och smuts. All plåt som gjuts eller gafflas in och som inte lätt kan bytas ska vara av austentiskt rostfritt stål.
Foto: Torbjörn Osterling.

Bild 5. Denna inklädnad med panelbrädor på träbockars höjdsidor har tidvis tagit upp en del vatten. Man bör överväga plåtbeklädnad av hela inklädnaden. Foto: Torbjörn Osterling.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Bock: beklädnad med plåt på ovansida och inklädnad med träpanel längs höjdsidor.

Broplatta: skyddas på ovansida av tätskikt och asfaltbeläggning, och längs kanter av träpanel. Avvattning av bron över droppbleck vid kant.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok