Bärande yttervägg - massivträ

Principlösning - fogar mellan flerskikts massivträskivor, väggar

2D-ritning
3D-ritning

Tekniska data

Fogar mellan flerskikts massivträskivor - korslimmade väggskivor i massivträ - utförs enligt bilden och används vid montering på byggarbetsplatsen. Skruvförbandet överför last både längs och tvärs fogens längdriktning. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga i fogens längdriktning framgår av tabell 1 nedan.

Skruvad skarv

Förbandet består av skruv Spax Ø 5x40 eller likvärdigt och plywoodremsa 12x60 av hållfasthetsklass F20. Centrumavståndet mellan skruvar ska vara större än 40 mm.

Brottgränstillstånd
Rk (kN/skruvpar)

Bruksgränstillstånd
kk (kN/mm och skruvpar)

1,51

0,52

1Maxlast vid 9 mm deformation
2Styvhetsvärdet gäller för deformationer upp till 2 mm
Tabell 1. Karakteristiska värden för dimensionering av bärförmåga i fogens längdriktning (horisontella skjuvkrafter) för sammanfogning av limmade väggskivor
.

Limmad fog

Med väggskivor där skarvarna utförs med limmade fogar fås en fog med små deformationer och hög hållfasthet.

Karakteristiska värden för beräkning av fogens bärförmåga framgår av tabell 2. Värden baseras på en fog för en treskiktsskiva (19, 34, 19 mm). Fogen är utförd med epoxilim. Deformationer för beräkning i bruksgräns kan försummas. Fogar i alternativa utföranden och limmer bör provas före användande. För andra dimensioner kontaktas materialtillverkaren.

Tillåten last vinkelrätt fog,
Rk (kN/m)

Tillåten skjuvkraft i fog,
Gk (kN/m)

140

35

Tabell 2. Karakteristiska värden vid dimensionering av limmad fog.

Ingående material

  1. Flerskikts massivträskiva
  2. Plywood P30, 12x60 mm
  3. Skruv Ø5x40, c > 40 mm
Ladda ned CAD-ritning Interaktiv 3D-modell

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan