Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg - massivträ

Principlösning - fogar mellan flerskikts massivträskivor, väggar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Principlösning. Bärande yttervägg - fogar mellan flerskikts KL-träskivor, väggar.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Flerskikts massivträskiva
  2. Plywood P30, 12x60 mm
  3. Skruv Ø5x40, c > 40 mm
Ladda ned CAD-ritning Interaktiv 3D-modell

Tekniska data

Fogar mellan flerskikts massivträskivor - korslimmade väggskivor i massivträ - utförs enligt bilden och används vid montering på byggarbetsplatsen. Skruvförbandet överför last både längs och tvärs fogens längdriktning. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga i fogens längdriktning framgår av tabell 1 nedan.

Skruvad skarv

Förbandet består av skruv Spax Ø 5x40 eller likvärdigt och plywoodremsa 12x60 av hållfasthetsklass F20. Centrumavståndet mellan skruvar ska vara större än 40 mm.

Brottgränstillstånd
Rk (kN/skruvpar)

Bruksgränstillstånd
kk (kN/mm och skruvpar)

1,51

0,52

1Maxlast vid 9 mm deformation
2Styvhetsvärdet gäller för deformationer upp till 2 mm
Tabell 1. Karakteristiska värden för dimensionering av bärförmåga i fogens längdriktning (horisontella skjuvkrafter) för sammanfogning av limmade väggskivor
.

Limmad fog

Med väggskivor där skarvarna utförs med limmade fogar fås en fog med små deformationer och hög hållfasthet.

Karakteristiska värden för beräkning av fogens bärförmåga framgår av tabell 2. Värden baseras på en fog för en treskiktsskiva (19, 34, 19 mm). Fogen är utförd med epoxilim. Deformationer för beräkning i bruksgräns kan försummas. Fogar i alternativa utföranden och limmer bör provas före användande. För andra dimensioner kontaktas materialtillverkaren.

Tillåten last vinkelrätt fog,
Rk (kN/m)

Tillåten skjuvkraft i fog,
Gk (kN/m)

140

35

Tabell 2. Karakteristiska värden vid dimensionering av limmad fog.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan