Bärande väggskiva av flerskikts massivträ

Principlösning

2D-ritning
3D-ritning

Material

Bärande väggskivor av flerskikts massivträ är uppbyggda av limmade skikt av bräder där vartannat skikt ligger med fiberriktningen vriden 90° (korslagt). Dessa benämns även korslimmade skivor, KL-skivor, och är helt solida och byggs upp av ett udda antal lager.

Utförande

Skivornas storlek begränsas av elementens hanterbarhet samt tillgänglig transport- och lyftkapacitet. Skivorna utförs som tunna massivträskivor med tjocklekar från 72 mm till 95 mm vilket medför att långa våningshöga väggelement blir mjuka i sidled. Stora element kan styvas upp med utanpåliggande reglar. Elementens höjd bör ur transportsynvinkel understiga 3,6 meter, undantagsvis kan element upp till 4 meters höjd transporteras. För att minimera transportkostnader bör väggelementens längd inte överstiga 12 meter.

Våningshöga skivväggar av massivträ väger normalt från 95 kg/m2 till 130 kg/m2 beroende på utförande. Väggar levereras normalt med monterade lyftstroppar.

Brädskiktens tjocklekar varierar mellan olika tillverkare. Exempel på flerskikts massivträskivor framgår i tabell nedan.

Väggskivstyp

Tjocklek
(mm)

Tyngd
(kg/m2)

Massivträskiva, 3 skikt

72

34

Massivträskiva, 3 skikt

82

38

Massivträskiva, 5 skikt

95

43


Ytterligare skivtyper kan tillverkas om så efterfrågas. Fråga materialtillverkare vid behov.

Skivorna tillverkas med bredden 1,2 m och längden 12 m och kan i fabrik sammanfogas upp till 9 m långa våningshöga väggar.

 

Mått
(mm)

Toleranser
(mm)

Längd vägg

< 9 000

± 2

Höjd vägg

< 9 000

± 2

Tjocklek

72-95

± 0,5

Råd och anvisningar

Rekommenderade linjelaster på skivväggar av KL-trä

Väggskivstyp

Lastvärde qRd
(kN/m)

Massivträskiva, 3 skikt

85

Massivträskiva, 3 skikt

120

Massivträskiva, 5 skikt

185


qRd: Dimensionerande värde på vertikal linjelast för en tre meter hög vägg, lastvaraktighet M, klimatklass 1, säkerhetsklass 2.

Ladda ned CAD-ritning Interaktiv 3D-modell

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan