Svenskt Trä Logo

Bärande väggskiva av flerskikts massivträ

Principlösning. Alternativt utförande

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Principlösning. Bärande väggskiva av flerskikts KL-trä, alternativt utförande.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Bräda, tjocklek 19 mm 
  2. Bräda, tjocklek 19 mm, c 300 mm
Interaktiv 3D-modell

Material

Bärande väggskivor av flerskikts massivträ är uppbyggda av limmade skikt av bräder där vartannat skikt ligger med fiberriktningen vriden 90° (korslagt). Skikten kan vara helt eller delvis uppbyggda av bräder. 

Utförande

Skivor med skikt delvis uppbyggda av bräder utförs med ojämnt antal skikt och där enbart udda skikt görs helt täta, se figur.

Antalet skikt och skiktens tjocklek bestämmer skivans bärförmåga och styvhet. Skivornas storlek begränsas av elementens hanterbarhet samt tillgänglig transport- och lyftkapacitet. Skivorna kan sättas samman till stora väggskivor och kompletteras med isolering och fasadbeklädnad till färdiga väggelement.

Elementens höjd bör ur transportsynvinkel understiga 3,6 meter, undantagsvis kan element upp till 4 meters höjd transporteras. För att minimera transportkostnader bör väggelementens längd inte överstiga 12 meter.

Våningshöga skivväggar av massivträ väger normalt från 300 till 2 000 kg beroende på utförande. Väggar levereras normalt med monterade lyftstroppar.

Väggskivstyp

Tjocklek
(mm)

Tyngd
(kg/m2)

Flerskikts massivträskiva, special 5 skikt

90

26

Råd och anvisningar

Styvhetsvärden för beräkning av bärförmåga och deformation.

Väggtyp

Elasticitetsmodul parallellt skivan
Bärförmåga

Elasticitetsmodul parallellt skivan
Deformation

 

ERK1

EK1

Flerskikts massivträskiva, special 5 skikt

4 830 MPa

5 390 MPa

1 Värden avser vid användning av skivor längre än 2 800 mm och beräknas på tvärsnittets yttermått.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan