Svenskt Trä Logo

Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Anslutning mot yttervägg. Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Spikläkt.
 2. Förhydringspapp.
 3. Vindskydd.
 4. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor       
 5. Väggregel.
 6. Drevning.
 7. Brand/ljudisolering.
 8. Värmeisolering.
 9. Ångspärr.
 10. Horisontell väggregel, så kallad installationsskikt.
 11. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Innerväggsreglar: dubbla regelverk av konstruktionsvirke 45x120 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm, avstyvade med kortlingar.
Ytterväggsreglar: konstruktionsvirke 45 mm.
Invändig väggbeklädnad: beklädnadsskivor minst 2x12 mm.
Vindskydd: skivbeklädnad av oorganiskt material samt vindskydd över elementskarv.
Ångspärr: åldringsbeständig plastfolie.
Brand/ljudisolering: 2x120 mm mineralull.

Utförande

Fästregel, alternativt hörnprofil, monteras mot väggregel för montering av invändiga beklädnadsskivor mot yttervägg och lägenhetsskiljande vägg. Mellan ytterväggens kantreglar monteras tätningslist av stenull. Därefter täcks fogen mellan ytterväggselementen av en remsa förhydningspapp. Spikläkten för ytterväggspanelen kapas över väggfog och skarven täcks med väggpanelens lockbräda eller lockläkt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok