Svenskt Trä Logo

Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot vindsbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggregel.
  2. Takregel.
  3. Plywood.
  4. Våtrumsskiva.
  5. Keramik med tätskikt och fästmassa.
  6. Elastisk fog.
  7. Ångspärr/ångbroms.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: dimensionshyvlat konstruktionsvirke 45 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Takregel: dimensionshyvlat konstruktionsvirke 45 mm.
Underlag för tätskikt och ytskikt: våtrumsskiva som är kompatibel med tätskikt.
Tätskikt och fästmassa: enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.
Ytskikt: kakelplattor.
Elastisk fog: antimögelbehandlad silikonfogmassa.
Ångspärr/ångbroms: 0,20 mm åldersbeständig plastfilm.

Utförande

Väggskivors skarvar tätas med fogtejp. Därefter sker förbehandling med plastdispersion. Fästmassan anbringas med torkning mellan strykningarna. Ytskikt av kakel sätts med elastiska fogar i hörn och mot foderlister, genomföringar och infästningar. I hörnet mellan väggens och takets skivbeklädnader anbringas en elastisk fog. I övrigt hänvisas till Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV och branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan