Svenskt Trä Logo

Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot vindsbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggregel.
  2. Takregel.
  3. Plywood.
  4. Våtrumsskiva.
  5. Keramik med tätskikt och fästmassa.
  6. Elastisk fog.
  7. Ångspärr/ångbroms.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: dimensionshyvlat konstruktionsvirke 45 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Takregel: dimensionshyvlat konstruktionsvirke 45 mm.
Underlag för tätskikt och ytskikt: våtrumsskiva som är kompatibel med tätskikt.
Tätskikt och fästmassa: enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.
Ytskikt: kakelplattor.
Elastisk fog: antimögelbehandlad silikonfogmassa.
Ångspärr/ångbroms: 0,20 mm åldersbeständig plastfilm.

Utförande

Väggskivors skarvar tätas med fogtejp. Därefter sker förbehandling med plastdispersion. Fästmassan anbringas med torkning mellan strykningarna. Ytskikt av kakel sätts med elastiska fogar i hörn och mot foderlister, genomföringar och infästningar. I hörnet mellan väggens och takets skivbeklädnader anbringas en elastisk fog. I övrigt hänvisas till Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV och branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok