Svenskt Trä Logo

Ljud och brand för kassettbjälklag av massivträ

Publicerad 2003-09-01

För att ljudegenskaper och brandklassningsvärden ska gälla är det viktigt att materialval och montage utförs på rätt sätt. Normalt görs isolering av bjälklagens hålrum och infästningar för undertak på fabrik hos materialtillverkare.

Kompletteringar på byggarbetsplatsen ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Angiven brandklass avser bjälklagslaster enligt eurokoder för bostäder, kontor och skolor.

Kassettbjälklag av massivträ

I Tabell 1 anges brandklasser för olika utföranden av undertak till kassettbjälklag. Tabellvärdena avser endast de bärande delarna av kassettbjälklaget när det är fyllt med 200 mm stenull i hålrummet.

Utförandet med fribärande undertak består av reglar på högkant som vilar på upplagsväggar och eventuellt innerväggar. Utförandet med fjädrande undertak består av specialanpassade beslag med inbyggd dämpning. Själva undertaket är en glespanel med enkel eller dubbel gipsskiva.

Utförandet med nedpendlat undertak avser en traditionell infästning av undertaket. Med veka infästningar kan sannolikt bättre ljudegenskaper erhållas.

 

Bjälklagstyp

Utförande

Vertikal ljudisolering

Brandklass

Total höjd
(mm)

Undertak
(mm)

Isolering
(mm)

   

Bjälklagstyp

Kassettbjälklag med fribärande undertak av glespanel med enkel eller dubbel gipsskiva

 

Bjälklagstyp

Kassettbjälklag med fjädrande undertak av glespanel med enkel eller dubbel gipsskiva

400

13     gips

200 stenull

Hänvisas till material-
tillverkaren

 EI60

400

2x13  gips

200 stenull

EI60

450

13     gips

200 stenull

EI60

450

2x13  gips

200 stenull 

EI60

500

13     gips

200 stenull 

EI60

500

2x13  gips

200 stenull

EI60

Bjälklagstyp

Kassettbjälklag med nedpendlat lätt undertak

800

Combison1

200 stenull

Hänvisas till material-
tillverkaren

 -

1000

Combison1

200 stenull

EI60

1Combison är ett isolerande och absorberande undertak med vikten 9 kg/m2.
Tabell 1. Ljud- och brandegenskaper för kassettbjälklag i olika utföranden.

För bärförmåga vid brand (R) måste spännvidd av bjälklag, last i brandfallet och hållfasthetsklass vara kända.

Ljudmätningar på bjälklag av massivträ i byggda objekt

Tabell 2 visar uppmätt ljudisolering i laboratorieförsök för kassettbjälklag av massivträ. Beteckningen L är stegljudsnivå och R är luftljudsnivå. Värdena inom parentes anger anpassningstermen Ci50-2500 (för L) respektive C50-3150 (för R).

Bjälklagstyp

Utförande

Ljudisolering
(dB)

Brand-klass

Total höjd
(mm)

Undertak
(mm)

Isolering
(mm)

 Vertikalt

Horisontellt
i bärriktning

  

L

R

L

R

Bjälklagstyp

Kassettbjälklag utan undertak

300-650

-

-

94 (-5)

32 (-1)

88 (-5)

37 (-2)

-

300-650

-

200 stenull

78 (-3)

46 (-1)

88 (-5)

37 (-2)

EI60

L = Stegljudsnivå
R = Luftljudsnivå
Tabell 2. Ljud- och brandegenskaper för rent kassettbjälklag utan respektive med isolering.

För bärförmåga vid brand (R) måste spännvidd av bjälklag, last i brandfallet och hållfasthetsklass vara kända.

Varje enskild komponent, bjälklag, väggar och infästningar måste anpassas till varandra för att uppnå ett bra resultat. Det innebär att mätningar av ljudisoleringen i färdiga hus visar på ett bättre sätt konstruktionens ljudisolerande förmåga än enbart mätningar i laboratorier. Tabell 3 redovisar mätningar för ett objekt.

Bjälklagstyp

Myndighetskrav

Uppmätta värden

Hus

   

Värde
(dB)

Värde
(dB)

Ljudklass
(-)

 
Kassettbjälklag (tj=510 mm), bärande väggar av massivträ och beslag anpassade för minimalt ljudöverförande. Stegljud L´n,w

≤58

55-58

C

Flervåningshus,
Inre hamnen,
Sundsvall

L´nw+C50-3150

≤58

55-57

C

Luftljud R´w

>53

59-61

A

R´nw+C50-3150

≥52

58-60

A

Tabell 3. Ljudegenskaper för kassettbjälklag i färdigställt bostadshus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan