Brandskydd av förband och beslag – allmänna synpunkter

Publicerad 2017-01-18

Medan själva limträelementen har goda egenskaper i samband med en brand, utgör ofta förband och anslutningsdetaljer av stål svaga punkter som kan behöva brandskyddas, om konstruktionen som helhet ska uppfylla kraven för en viss brandteknisk klass. Några regler för brandteknisk klassificering av infästningsdetaljer ges i Projektering av limträkonstruktioner. Ytterligare dimensioneringsregler finns i Eurokod 5 som informationen nedan bygger på.

Enligt en förenklad tumregel i Eurokod 5 klarar ett oskyddat spik-, träskruv- eller skruvförband som fullt utnyttjas vid normal temperatur även en brandexponering under minst 15 minuter och ett oskyddat dymlingsförband under minst 20 minuter beroende på konfigurationen av förbandet. Genom lägre utnyttjande kan brandmotståndet till exempel hos dymlingsförband ökas till upp emot 40 minuter. För att uppnå vanliga brandmotståndskrav för brandteknisk klass R30 eller R60 krävs antingen större limträdimension, extra brandskyddsisolering eller reducerad utnyttjandegrad, det vill säga genom överdimensionering. Åtgärderna kan kombineras.

Brandskyddsisoleringens funktion är att fördröja det kritiska temperaturtillståndet efter 15 respektive 20 minuter för ett oskyddat förband så att det tidigast uppträder efter 30 eller 60 minuter.

Utanpåliggande ståldetaljer kan skyddas med brandskyddsfärg enligt respektive tillverkares anvisningar. Ett effektivt skydd av förband uppnås när det kläs in med trä eller limträ, plywoodskivor, fanerträ, gipsskivor eller stenull. En brandskyddsisolering av trä eller plywoodskivor bör helst vara så tjock att den inte brinner bort under den tid som klassificeringen avser. Anledningen är att vinsten med brandskyddsisoleringen avtar mycket snabbt efter att skyddet har fallit bort. Detsamma gäller för vanliga gipsskivor som kan falla ned när träet har börjat förkolna bakom gipsskivan, medan en brandgipsskiva sitter kvar betydligt längre. Inklädnad med utanpåliggande brandskydd är effektivare än motsvarande överdimensionering av trädelarna eftersom den motverkar även ökad värmeledning in i tvärsnittet genom förbindarna. Skivor av limträ, fanerträ eller plywood skruvlimmas mot limträytan. I stället för limning är målning med brandskyddsfärg på ena kontaktytan ett effektivt sätt att täppa till eventuella springor. Hos dymlingsförband fås ett mycket effektivt brandskydd genom ökade limträdimensioner plus träpluggar respektive träkilar som skyddar dymlingarna respektive plåtarna från brandexponeringen. Hos skruvförband är det viktigt att skruvskallen försänks och täcks av brandskyddsisoleringen.

Tabell 22 ger exempel på erforderliga isolertjocklekar för klasserna R30 och R60 hos olika brandskyddsisoleringar för dymlingsförband med inslitsad stålplåt och för spikplåt respektive spikningsplåt eller andra utanpåliggande beslag. I vissa fall krävs lägre lastutnyttjande hos förbandet vid normal temperatur. Det billigaste alternativet är vanligtvis stenull men utseendemässigt är inklädnad med limträ, plywood, fanerträ, eller målning med brandskyddsfärg att föredra.


Universeum, Göteborg, vinnare av Träpriset 2004.

Tabell 21 Minsta balkhöjd med hänsyn till brandteknisk klass för limträbalkar med rektangulärt tvärsnitt. Fyrsidigt brandangrepp 1)

  Brandklass Limträ balkbredd (mm)       
µ  90  115  140  165  190  215 
R30  0,50  180  180  180  180   180   180  
  0,75  225  180   180   180   180   180  
  0,90 360 225 180  180  180  180 
  1,00 585 270 225 180  180  180 
R60 0,50 810 360 270 225 225
  0,75 765 450 360 315
  0,90 630 450 405
  1,00 900 585 450

1) Om översidan är skyddad mot brand i minst R30 respektive R60 gäller halva tabellvärdet. Utnyttjandegraden μ = förhållandet mellan lasteffekt vid farligaste lastkombination och bärförmåga vid dimensionering i brottgränstillståndet utan hänsyn till brand.

 

Tabell 22 Exempel på brandskyddsisolering av olika förband. Isolertjocklek 1) i mm

Material Dymlings-förband

Spikplåt,
spikningsplåt, beslag

R30 R60 R30 R60
Skivor av stenull 25 45 45
Trä, limträ, fanerträ 19 33 27 39
Plywood 20 2)
2x12 3)
50 2)
3x12 3)
30 2)
60 2)
Gipsskiva, normal 13 3x13 3) 2x13 3) 3x13 3)
Brandskydds-
gipsskiva
15 2x15 3) 15 2x15 3)

1) Standardtjocklekar kan vara större.
2) Totaltjocklek. Vid flera skivlag ska varje skivlag spikas eller skruvas.
3) Spikning eller skruvning av varje skivlag.


Figur 95
Exempel på olika typer av pelare-balkanslutningar för limträ som uppfyller visst brandmotstånd.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan