Svenskt Trä Logo

1.4.3 Största längd

Publicerad 2017-01-16

I Sverige finns limträtillverkare som kan tillverka upp till 40 m långa komponenter.

I praktiken begränsas längden ändå av transportmöjligheterna, se avsnitt 1.6.1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok