Svenskt Trä Logo

7.4 Förstärkning av sadelbalkar, krökta balkar och bumerangbalkar mot dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen

Publicerad 2017-03-15

I de föregående avsnitten presenterades ekvationer för beräkning av dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen i nockområdet för krökta balkar, bumerangbalkar och sadelbalkar enligt Eurokod 5.

Av dessa tre balktyper är bumerangbalken vanligtvis den som är känsligast för sprickbildning på grund av dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktning i nockområdet. Som en första åtgärd för att reducera denna negativa spänningseffekt kan man tillverka balkens nock som en helt separat del. I praktiken betyder detta att balkens nock fästs i den underliggande balken med några enstaka mekaniska fästdon, till exempel skruvar, se figur 7.15. På detta sätt blir bumerangbalkens statiska verkningssätt nästan identiskt med verkningssättet för motsvarande krökt balk, och den erhåller därmed mindre dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen.

När avståndet från nocken ökar, minskar dragspänningarna vinkelrätt mot fiberriktningen, som i sin tur påverkas av balkens form och lastförhållanden. Figur 7.16 visar en typisk spänningsfördelning i en bumerangbalk utsatt för en jämnt fördelad last.

Geometriska förhållanden
Figur 7.14
Geometriska förhållanden för a) krökta balkar och b) bumerangbalkar.

 

Bumerangformad balk med en separat nockdel
Figur 7.15
Bumerangformad balk med en separat nockdel för att reducera dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen.

Typisk dragspänningsfördelning vinkelrätt mot fiberriktningen i en bumerangbalk.
Figur 7.16
Typisk dragspänningsfördelning vinkelrätt mot fiberriktningen i en bumerangbalk.

Läs mer:


TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan