Svenskt Trä Logo

6.6.3 Projektering och detaljer

Publicerad 2021-11-02

Det stabiliserande systemet består av valmtakstolar, sticktakstolar och språngtakstolar där språngtakstolar fungerar som strävor. För nedan angivna detaljexempel gäller att taklutningen är begränsad till 30° vilket innebär att språngtakstolens taklutning i takplanet blir 45°.

Infästning av språngtakstolen i byggnadens hörn är avgörande för takets stabilitet och speciellt under byggtiden. Den horisontella överramen i valmtakstolar stabiliseras med hjälp av sticktakstolar och språngtakstolar.

Nedan angivna figurer och dimensionerade infästningar ska enbart betraktas som informativa, och ny dimensionering ska göras för varje enskilt objekt.

Exempel på detaljer och infästningar kring språngtakstol vid hammarband och nock
Figur 6.26 Exempel på detaljer och infästningar kring språngtakstol vid hammarband och nock.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok