Svenskt Trä Logo

Kemisk infärgning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Infärgning av trä kallas ibland kemisk betsning. Järnvitriollösning ger träytan en brungrå till grå färg efter kortare tids exponering utomhus. Ytan liknar gammalt åldrat trä och används därför till patinering av nytt trä till exempel vid restaureringar.

Järnvitriol kan köpas i pulverform och blandas ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton som ganska väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin grå färg av väder och vind.

Man brukar rekommendera ½ kg järnvitriol till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. Det är klokt att göra prov i god tid före behandlingen, helst några månader innan, eftersom resultatet kan variera beroende på virkets beskaffenhet, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt (rått) virke.  Redan efter några timmar blir ytan mörk och efter någon månad får man en brungrå till silvergrå färg (ibland grågrön).

Järnvitriollösning – gammalt recept från Dalarna

½ kg järnvitriol, 30 g kopparvitriol, ½ påse silverbets löses i 7–10 liter varmt vatten. Tillsätt gärna lite såpa eller flytande diskmedel, för att få bättre infärgning. Järnvitriol ger grå kulör, kopparvitriol ger brun kulör och silverbets ger viss lyster.

10 liter vatten ger svag lösning. Ibland kan 7 liter räcka. Lösningen stryks ut med pensel eller sprutas med handspruta av typ insektsspruta. Åtgången av den färdiga lösningen är mindre än en halv liter/m2 ohyvlat trä.

Behandling med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Järnvitriolbehandling är ofta ett bättre och billigare alternativ till grå lasyrfärg. Den ger en varaktig, grå yta, som ofta anses bli vackrare med åren.

Om man vill ha en mörkare yta kan man tillsätta en nypa nigrosin i lösningen. Vill man ha en grå-violett kulör kan ytan först behandlas med 10 gram garvsyra löst i 1 liter vatten (räcker till 6 m2). Efter torkning i 6 timmar kan ytan sedan behandlas med järnvitriollösningen. Då blir ytan mörkblå (som bläck) och så småningom blågrå. Det förekommer stora skillnader i blandningar. Olika orter har sina traditioner. En järnvitriolbehandlad träyta som exponerats utomhus mer än en månad är ett olämpligt underlag för täckmålning.

Lösningar med färgämnen

Inom främst möbelindustrin förekommer också i någon utsträckning behandlingar med lösningar av färgämnen som förmår färga träet mer eller mindre djupt. Infärgade träytor blir på så sätt mindre utseendemässigt känsliga för repor och småskador.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan