Svenskt Trä Logo

Standarder

Standarder finns av olika slag på träområdet såväl nationella svenska standarder som europastandarder och globala ISO-standarder samt dessa typer av standarder som även fastställts som svenska standarder.

I detta avsnitt behandlas främst europastandarder.

Ett omfattande arbete pågår med att harmonisera standarder för bygg- och träprodukter för att få bort handelshinder inom EU. Industriella och marknadsmässiga ramar påverkas för så gott som alla typer av träprodukter, från sågade trävaror till förädlade träbaserade produkter.

Europastandarder, EN, tas fram av CEN, Comité Européen de Normalisation. Många europastandarder utarbetas på uppdrag av EG-kommissionen och EFTA.

Standardiseringsarbetet pågår fortlöpande. För senaste information om standarder och om pågående arbete samt beställning, kontakta SIS, Swedish Standards Institute.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok