Svenskt Trä Logo

Beständighet och träskydd

Det finns en rad standarder som behandlar träskydd ur olika aspekter.

Aktuell information om dessa standarder kan fås genom SIS. Här beskrivs några av dessa standarder mer utförligt. Kemisk behandling av trä finns att läsa under menyvlet Materialet trä.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok