Inträngningsklasser

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-20

SS-EN 351, del 1–2, är den standard som är av särskilt intresse för träskydds- och träförädlingsindustrin. 

Till skillnad från industrin preciserar dock inte SS-EN 351 några träskyddsklasser, det vill säga behandlingar som lämpar sig för olika användningsområden.

 

Inträngningsklass Beskrivning av inträngningskravet
NP1 Inget krav på inträngning
NP2 Min. 3 mm sidinträngning
NP3 Min. 6 mm sidinträngning i splintveden
NP4 Min. 25 min inträngning i splintveden (gäller rundvirke)
NP5 Full inträngning i splintveden
NP6 Full inträngning i splintveden och min 6 mm i exponerad kärnved

Tabell 1. SS-EN 351 ger sex inträngningsklasser, NP1-NP6, att välja bland. Föreskrivare eller användare kan här bestämma den upptagning som ska krävas för ett visst träskyddsmedel i en viss riskklass. Träskyddsmedlen ska dock vara provade och dokumenterade enligt SS-EN 599, del 1-2.

Med denna flexibilitet i standarden är det möjligt att tillgodose de olika krav på kemiskt träskydd som finns i Europa. Europastandarderna har fått konsekvenser för den svenska träskydds- och träförädlingsindustrin. Alla tecken tyder på att man nationellt slår vakt om de krav/rekommendationer man tidigare hittills haft på träskyddsområdet. För att i praktiken kunna tillämpa SS-EN 351 måste den kompletteras med nationella "tolkningsdokument" i varje enskilt land.

Som nämns på sidan Nordisk branschstandard har den nordiska träskyddsindustrin beslutat att behålla de inarbetade nordiska träskyddsklasserna med "tillhörande" kvalitetskontroll och NTR:s godkännandeverksamhet för träskyddsmedel. NTR har därför utarbetat en särskild "NTR-standard" för impregnerat trä i vilken träskyddsklasserna beskrivs i termer av SS-EN 351. Godkännandeverksamheten för träskyddsmedel bibehålls och baseras på SS-EN 599. Kvalitetskontrollen bibehålls också, men med krav enligt SS-EN 351. Det nya systemet, som trädde i kraft under första halvåret 1998, har tillämpats utan negativa effekter för vare sig producenter eller konsumenter. I flera andra västeuropeiska länder pågår arbetet med att slutföra nationella "tolkningsdokument" till EN 351, något som alltså redan skett i de nordiska länderna.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan