Nordisk branschstandard

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-12-02

De europeiska "impregneringsstandarderna" SS-EN 351 och SS-EN 599 gäller i dag som svensk standard.

En följd av detta är att träskyddsklasserna NTR M, NTR A, NTR AB och NTR B formellt har upphört att existera i en officiell nordisk standard. Den nordiska träskyddsindustrin har dock visat stort intresse av att behålla systemet med träskyddsklasser med tillhörande godkännandeordning för träskyddsmedel och kvalitetskontroll av impregnerat trä. Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har därför utarbetat en branschstandard, som syftar till att behålla det etablerade nordiska systemet och samtidigt "Europa-anpassa" detsamma efter SS-EN 351 och SS-EN 599.

De nordiska klasserna har inga direkta motsvarigheter utanför Norden. Varje europeiskt land har i princip egna regler och traditioner när det gäller användningen av träskyddsbehandlat virke. För den svenska träförädlings- och träskyddsindustrin har detta inneburit en komplikation i samband med exportförfrågningar och -affärer. Det är framförallt två faktorer som brukar avvika:

  • I åtskilliga potentiella exportländer krävs träskyddsbehandling av konstruktionsdelar, till exempel takstolar och stomvirke, som i Sverige normalt inte träskyddsbehandlas
  • Svenska företag kan många gånger inte använda de träskyddsmedel som föreskrivs på grund av att de inte är godkända av Kemikalieinspektionen för användning i Sverige.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan