Byggprodukt­förordningen

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Det europeiska byggproduktdirektivet (Construction Products Directive - CPD) med sex väsentliga krav på byggnadsverk fastställdes 1988. Från den 1 juli 2013 har CPD ersatts med byggproduktförordningen (Construction Products Regulation - CPR) som innehåller ytterligare ett väsentligt krav.

De väsentliga kraven är nu:

  1. Bärförmåga, stadga och beständighet 
  2. Säkerhet vid brand
  3. Hygien, hälsa och miljö
  4. Säkerhet och tillgänglighet vid användning
  5. Bullerskydd
  6. Energihushållning och värmeisolering
  7. Hållbar användning av naturresurser

De väsentliga kraven beskrivs i tillämpningsdokument (Interpretative Documents - ID).

Byggproduktförordningen omfattar i princip alla byggprodukter. Syftet är att underlätta handel med produkter som förutsätts varaktigt ingå i byggnader eller anläggningar.

CPR liksom tidigare CPD skiljer sig i vissa principer från andra EU-direktiv. De väsentliga kraven ställs till exempel inte på produkten som sådan utan på det färdiga byggnadsverket. Det förutsätter att produkten används på det sätt som tillverkaren avsett. Byggprodukter kan inte heller CE-märkas direkt mot förordningens krav. De måste först överensstämma med en europeisk teknisk specifikation, det vill säga en harmoniserad produktstandard (hEN) eller en europeisk teknisk bedömning (ETA).

EU-direktiv är bindande för medlemsländerna när det gäller målen som ska uppnås men ger varje land valfrihet beträffande medlen. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter med stöd av Plan- och Byggförordningen (2011:338). Dessa föreskrifter och allmänna råd finns i BBR (Boverkets byggregler) och EKS (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämning av europeiska konstruktionsstandarder, eurokoder).

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan