Svenskt Trä Logo

Eurokoder

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2016-11-18

Eurokoder är europeiska dimensioneringsregler för bärande konstruktioner och behandlar främst bärförmåga och brandsäkerhet. 

Inom den europeiska standardiseringorganisationen CEN ansvarar den tekniska kommittén CEN/TC 250 för eurokodarbetet. Där finns underkommittéer med ansvar för var sin eurokod.

Hela eurokodprogrammet består av följande delar:

 • SS-EN 1990 Eurokod: Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner
 • SS-EN 1991 Eurokod 1: Laster
 • SS-EN 1992 Eurokod 2: Betongkonstruktioner
 • SS-EN 1993 Eurokod 3: Stålkonstruktioner
 • SS-EN 1994 Eurokod 4: Samverkanskonstruktioner i stål och betong
 • SS-EN 1995 Eurokod 5: Träkonstruktioner
 • SS-EN 1996 Eurokod 6: Murverkskonstruktioner
 • SS-EN 1997 Eurokod 7: Geokonstruktioner
 • SS-EN 1998 Eurokod 8: Bärförmåga vid jordbävning
 • SS-EN 1999 Eurokod 9: Aluminiumkonstruktioner.

Alla eurokoder består av flera delar, i regel en allmän del och en eller flera delar för speciella konstruktioner (till exempel broar) samt en del för brandteknisk dimensionering. SS-EN 1990 är överordnad Eurokoderna 2-9.

Alla eurokoder har nationella bilagor med nationella val av olika parametrar i beräkningsmetoder.

Eurokod 5, Träkonstruktioner, består av följande delar:

 • SS-EN 1995-1-1 Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader.
 • SS-EN 1995-1-2 Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner del 1-2: Brandteknisk dimensionering.
 • SS-EN 1995-2 Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner del 2: Broar.

Sverige innehar sekretariatet för Eurokod 5.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok