Svenskt Trä Logo

Standarder och handelssortering

Arbete pågår inom ett antal tekniska kommittéer med att få fram europeiska standarder för brandskydd, konstruktionsvirke, virkeskvalitet, beständighet, vissa träkonstruktioner, provningsmetoder, ljudisolering med mera.

Det finns även standard för handelssortering av virke. CEN-utseendesortering av sågat barrträ är en sorteringsregel som bygger på gemensamma europeiska kvalitetsnormer, gemensam terminologi och gemensamma mätmetoder.

Här behandlas även skivmaterial och krav för utseendesortering enligt olika utseendeklasser.

Ljudisolering och ljudstandarder behandlas utförligare i Ljud.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan