Svenskt Trä Logo

Standarder och handelssortering

Arbete pågår inom ett antal tekniska kommittéer med att få fram europeiska standarder för brandskydd, konstruktionsvirke, virkeskvalitet, beständighet, vissa träkonstruktioner, provningsmetoder, ljudisolering med mera.

Det finns även standard för handelssortering av virke. CEN-utseendesortering av sågat barrträ är en sorteringsregel som bygger på gemensamma europeiska kvalitetsnormer, gemensam terminologi och gemensamma mätmetoder.

Här behandlas även skivmaterial och krav för utseendesortering enligt olika utseendeklasser.

Ljudisolering och ljudstandarder behandlas utförligare i Ljud.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok