Svenskt Trä Logo

Enskikts massivträskivor - Krav för utseendesortering Utseendeklass A enligt EN 13017-1

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Skivor tillverkade av barrträ.

 

Särdrag

Utseendeklass A

Limning Inga öppna limfogar får förekomma
Blandning av träslag Ej tillåtet
Struktur, fibermönster Ytan ska vara slät och rätfibrig
Pärlkvistar Tillåtet
Fastvuxna friska kvistar Kvistdiameter: gran ≤ 30 mm, furu och lärk ≤ 50 mm 
Svartkvistar Enstaka tillåtet
Plugg Enstaka naturpluggar är tillåtna
Kådlåpor Enstaka kådlåpor ≤ 3x50 mm tillåtna
Lagade kådlåpor Enstaka tillåtet
Barkdrag Ej tillåtet
Märg Enstaka, max 200 mm i längd tillåtet
Tryckved Enstaka stråk tillåtet
Insektsangrepp Ej tillåtet
Missfärgning Ej tillåtet
Röta Ej tillåtet
Splintved Tillåtet i furu. För lärk tillåts smala stråk
Limfogens tjocklek Max 0,2 mm
Ytans bearbetning Inga bearbetningsfel tillåtna
Skivans kanter (vankant och urslag) Enstaka fel upp till 5 mm från skivkanten tillåts
Strimlas bredd ≥ 18 mm, gäller inte strimla närmast kant
Trästyckenas längd hos skivor med synligt kapade stavar ≥ 150 mm

Förklaringar    

Pärlkvistar: Liten vanligen mörkfärgad kvist < 7 mm. Oftast kvist som inte ingår i kvistvarv.
Svartkvistar: Mörkfärgad kvist. Kvist med röta eller död kvist med svart missfärgning.
Naturplugg: Plugg tillverkad av en gren med hela årsringar i ytan.
Barkdrag: Bark innesluten i ved, oftast inväxt i samband med en skada på stammen.
Strimla: Långsträckt trästycke, tjocklek 3-10 mm och bredd ≥ 25 mm.
Tryckved: Ved som bildas hos barrträd på undersidan av grenar och lutande stammar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok