Svenskt Trä Logo

Plywood - Krav för utseendesortering Utseendeklass I enligt EN 635-3

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Skivor med ytor av barrträ.

 

Kategori

Utseendeklass I

Karakteristika i trämaterialet

Pärlkvistar ≤ 3 st/m2
Friska kvistar Diameter ≤ 15 mm
Kvistarnas sammanlagda diameter ska vara
≤ 30 mm/m2
Torrkvist eller delvis fastvuxen kvist Lagade: diameter ≤ 6 mm; högst 2 st/m2
Sprickor öppna Tillåtet om:
- Längd < 1/10 av skivans längd
- Bredd < 3 mm 
- Antal ≤ 3/m 
- Samtliga sprickor är ordentligt lagade
Sprickor slutna Tillåtet
Hål av insekter, maskar eller röta Ej tillåtet
Kådlåpor och barkdrag Ej tillåtet
Kådstreck Ej tillåtet
Fiberstörningar Tillåtet om mycket ringa
Missfärgning Tillåtet om den inte är framträdande
Röta Ej tillåtet
Övriga karakteristika Beaktas i den kategori som är mest liknande

Defekter

Öppna fogar Ej tillåtet
Överlapp (hos faner) Ej tillåtet
Blåsor Ej tillåtet
Hål, intryckningar och bulor Ej tillåtet
Skrovlighet Ej tillåtet
Genomputsning Ej tillåtet
Limgenomslag Ej tillåtet
Främmande föremål Ej tillåtet
Lagningar: Pluggar och strimlor ≤ 5 st/m2
Lagningar: Syntetisk Ej tillåtet
Kantdefekter Tillåtet  ≤ 2 mm från skivkant
Andra karakteristika och defekter Beaktas i den kategori som mest liknas

Förklaringar

Pärlkvistar: Liten vanligen mörkfärgad kvist < 7 mm. Oftast kvist som inte ingår i kvistvarv.
Barkdrag: Bark innesluten i ved, oftast inväxt i samband med en skada på stammen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok