Svenskt Trä Logo

Plywood - Krav för utseendesortering Utseendeklass II enligt EN 635-3

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Skivor med ytor av barrträ.

 

Kategori

Utseendeklass II

Karakteristika i trämaterialet

Pärlkvistar Tillåtet
Friska kvistar Diameter ≤ 50 mm
Torrkvist eller delvis fastvuxen kvist Ej lagade: diameter ≤ 5 mm
Lagade: diameter ≤ 25 mm; högst 6 st/m2
Sprickor öppna Tillåtna om:
- Längd < 1/3 av skivans längd
- Bredd < 10 mm 
- Antal ≤ 3/m
OBS Alla sprickor med bredd > 2 mm ska lagas
Sprickor slutna Tillåtet
Hål av insekter, maskar eller röta Hål av rötsvampar är ej tillåtet. Hål av insekter och maskar är tillåtna med
en diameter < 3 mm vertikalt skivans plan till ett antal ≤ 10 st/m2
Kådlåpor och barkdrag Tillåtet om de är ordentligt lagade. Största bredd 6 mm
Kådstreck Tillåtet om ringa
Fiberstörningar Tillåtet om ringa
Missfärgning Tillåtet om den inte är framträdande
Röta Ej tillåtet
Övriga karakteristika Beaktas i den kategori som är mest liknande

Defekter

Öppna fogar Tillåtna om:
Bredd ≤ 3 mm
Antal ≤ 1/m av skivans bredd
OBS Fogar med bredd > 1 mm ska vara lagade
Överlapp (hos faner) Tillåtet: 1st/m2 med längd ≤ 100 mm
Blåsor Ej tillåtet
Hål, intryckningar och bulor Tillåtet om ringa
Skrovlighet Tillåtet om ringa
Genomputsning Ej tillåtet
Limgenomslag Tillåtet om ringa och strövis
Främmande föremål Järn är inte tillåtet
Lagningar: Pluggar och strimlor Obegränsat om de är ordentligt utförda
Lagningar: Syntetisk Tillåtet med gränser enligt den kategori som mest liknas
Kantdefekter Tillåtet  ≤ 5 mm från skivkant
Andra karakteristika och defekter Beaktas i den kategori som mest liknas

Förklaringar

Pärlkvistar: Liten vanligen mörkfärgad kvist < 7 mm. Oftast kvist som inte ingår i kvistvarv.
Barkdrag: Bark innesluten i ved, oftast inväxt i samband med en skada på stammen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok