Svenskt Trä Logo

1 mars 2007

En vecka kvar för förslag till Träpriset 2008

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok