Svenskt Trä Logo

6 maj 2008

Högre, större! Nu uppförs stora träbyggnader i hela landet

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok