Svenskt Trä Logo

Produktionstidsplan

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Upprättande av produktionstidsplan är ett krav om man ska genomföra ett projekt inom viss tid och med begränsade resurser.

För att planeringen ska fungera bör man tänka på:

  • att avsätta tid och resurser för planeringen
  • att börja planeringsarbetet så tidigt som möjligt
  • att informera berörd personal
  • att följa upp och kontinuerligt korrigera fastställda planer.

Produktionstidsplanen utgör underlag till:

  • Leveranstidsplan
  • Arbetskraftstidplan
  • Maskintidsplan
  • Etableringstidsplan.

För att en meningsfull produktionstidsplan ska kunna genomföras ska metod, mängd och tid vara kända. Vid planeringen måste styrande aktivitet fastställas som övriga aktiviteter får underordna sig. Produktionstidsplanen ska revideras vid förändringar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan