Svenskt Trä Logo

Produktionstidsplan

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Upprättande av produktionstidsplan är ett krav om man ska genomföra ett projekt inom viss tid och med begränsade resurser.

För att planeringen ska fungera bör man tänka på:

  • att avsätta tid och resurser för planeringen
  • att börja planeringsarbetet så tidigt som möjligt
  • att informera berörd personal
  • att följa upp och kontinuerligt korrigera fastställda planer.

Produktionstidsplanen utgör underlag till:

  • Leveranstidsplan
  • Arbetskraftstidplan
  • Maskintidsplan
  • Etableringstidsplan.

För att en meningsfull produktionstidsplan ska kunna genomföras ska metod, mängd och tid vara kända. Vid planeringen måste styrande aktivitet fastställas som övriga aktiviteter får underordna sig. Produktionstidsplanen ska revideras vid förändringar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok