Svenskt Trä Logo

Rörliga broar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Öppningsbara broar av trä byggs i regel som "holländska" klaffbroar. Det öppningsbara spannet, klaffen, vrider sig kring en axel vid den ena änden.

En portal vid samma ände bär upp vågarmen som med motvikter balanserar klaffens tyngd. Klaffen lyfts av vågbalken via stålstag eller kättingar. För att balanseringen ska fungera under hela rörelsen måste förbindningslinjerna mellan klaffens axel, lyftstagens nedre och övre fästpunkter och vågarmens lagring bilda en parallellogram.

Rörliga broar
Bild 1. Rörlig bro – bärverk.

Dessutom ska stagens övre fästpunkt, vågarmens lagring och motviktens tyngdpunkt ligga i linje. Vid noggrann balansering kan små klaffbroar enkelt manövreras för hand med en lina till vågarmens bakre del. Då måste klaffen kunna låsas i nedfällt läge så att den inte öppnas oavsiktligt.

Rörliga broar
Bild 2. Klaffbro vid Vadstena slott, byggd 1996. Foto: Martin Gustafsson.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok