Svenskt Trä Logo

Konstruktion

Vårt samlade utbud av konstruktionsdetaljer med bygginstruktioner är kanske ett av TräGuidens mest välkända avsnitt. Här hittar du konstruktionslösningar för olika byggnadsdelar och tillhörande utförandebeskrivningar. Du kan även att ladda ner konstruktionsdetaljerna som ritningar.

Under delen "konstruktiv utformning" finns information om hur man som helhet tekniskt tar hänsyn till de krafter byggnaden utsätts för. Under delen "dimensionering" hittar du vägledning i hur man beräknar vilka dimensioner som krävs för att uppnå rätt bärförmåga på de lastbärande komponenterna. I projekteringen är det såklart också väsentligt vilka produkter som finns på marknaden och därför har vi under delen "profiler och dimensioner" sammanställt det standardiserade produktutbudet för sågade trävaror.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok