Svenskt Trä Logo

KL-trähandboken

Publicerad 2017-09-28

Här visas fakta om KL-trä och vägledning vid projektering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok