Svenskt Trä Logo

Träets egenskaper och kvalitet

Egenskaperna hos trä varierar mellan olika träslag, mellan olika träd och inom samma träd. Egenskaperna skapas av trädets genetiska förutsättningar och förhållandena under trädets tillväxt. Efter avverkning kan träets egenskaper även anpassas genom olika typer av vidareförädling.

Exempel på egenskaper som är av betydelse för materialets användbarhet är dess densitet, hårdhet, styvhet, beständighet, fuktupptagningsförmåga och värmeledningsförmåga. Många av egenskaperna är tätt kopplade till varandra. 

Utöver de mekaniska egenskaperna varierar träets visuella utseende genom naturlig förekomst av särdrag som kvistar, vedförändringar och deformationer. Antalet och storleken av dessa särdrag benämns ofta som en gradering av virkesstyckes kvalitet. Indelningen i olika kvalitetsklasser, även kallat sorteringsklasser, görs vanligtvis enligt standarden för utseendesortering SS-EN 1611-1.

Fuktinnehållet i virket påverkar i hög grad de mekaniska egenskaperna. Hållfastheten är generellt sett hög i förhållande till vikten jämfört med andra material. De värmeisolerande egenskaperna är förhållandevis goda och den specifika värmekapaciteten relativt hög. Beständigheten beror på sådant som träslag, timrets hantering, sågning, torkning och lagring, hantering på byggarbetsplatsen med mera och kan påverkas på flera sätt.

Här beskrivs träets olika egenskaper. Hur man mäter fukt och hur god beständighet och hög grad av brandsäkerhet kan åstadkommas behandlas samt hur man genom olika åtgärder kan förhindra de formförändringar som kan uppstå i virke och träprodukter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok