TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande.

TräGuiden är med över 5 000 sidor Sveriges största webb för byggkonstruktioner. Sök ovan bland konstruktionsexempel, dimensioneringstabeller, CAD-ritningar och information om trä.

Ingenjörsmässigt byggande i trä 2018

Planering och montage av större träkonstruktioner är temat då Svenskt Trä bjuder till seminarium och det äger rum tisdagen den 13 november på Hotel Rival i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig kostnadsfritt här

Träpriset 2020

Nu är det dags att utse det finaste svenska byggnadsverket i trä med de bästa arkitektoniska kvaliteterna. Byggnaden kan vara ett hus, en bro eller en anläggning och ska ha byggts i Sverige med trä använt på ett tekniskt bra sätt som tillvaratar träets möjligheter och samtidigt speglar eller utvecklar den svenska arkitekturtraditionen. Prisceremonin äger rum på Träprisgalan våren 2020.

Läs mer om hur du deltar i tävlingen!

Nyhet! Ännu ett bra hjälpmedel för dig i byggbranschen…

Uppdateringar

Kommande uppdateringar

En ny Limträhandbok Del 4 kommer under sommaren 2018 att implementeras på TräGuiden

För att sprida efterfrågad kunskap om planering och montage av limträkonstruktioner, kommer i juni en del 4 av Limträhandboken ut.

TräGuiden kompletteras med två nya konstruktionsexempel under 2018

De nya konstruktionsexemplen avser dels ett exempel på klimatskal på ett lågenergihus (NNE-hus) respektive en diffusionsöppen konstruktion med cellulosaisolering.

Uppdatering mot bland andra AMA Hus 18 och RA Hus 18

Uppdateringar kommer att genomföras av TräGuidens anvisningar och konstruktions-exempel under 2018.

Uppdaterade konstruktionsexempel

Anslutning mot bottenbjälklag

2017-12-11 Anslutning mot bottenbjälklag. Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke.

Här hittar du mer

Principlösning

2017-12-08 Principlösning. Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke.

Här hittar du mer

Anslutning mot mellanbjälklag

2017-12-08 Anslutning mot mellanbjälklag. Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke.

Här hittar du mer

Läs vad våra användare tycker!

I rollen som arkitekt är omsorgen om detaljer och dess utförande lika viktigt som designen och därför använder vi ofta TräGuiden.

För oss som byggföretag är det smidigt och uppskattat att kunna använda TräGuiden från mobila enheter

När det gäller träbyggande är TräGuiden en naturlig startpunkt i våra projekt. Den innehåller mycket detaljkunskap och är överskådlig och inspirerande.

TräGuiden är en inkörsport till fortsatt användning av Svenskt Trä

Cornelia Thelander, Arkitekt
Anders Berglund, hantverkare
Johan Löberg, Oxygen architects
Bengt Andersson, Projektledare och Konstruktör

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan