Svenskt Trä Logo

KL-trä som konstruktionsmaterial

Publicerad 2017-07-07

1.1 Introduktion

1.2 Arkitektens syn på KL-trä

1.3 KL-trä som konstruktionsmaterial

1.4 KL-trä i kretsloppet

1.5 Tillverkning av KL-trä

1.6 Egenskaper

1.7 Var kan man använda KL-trä?

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok