Svenskt Trä Logo

1.6.5 Utseendeklass och ytbehandling

Publicerad 2017-07-07

KL-träskivor betraktas i första hand som konstruktionselement vars viktigaste egenskaper är hållfasthet, styvhet och hållbarhet. Största delen av standardprodukterna uppfyller normala utseendekrav, förutsatt att de hanteras med tillräcklig omsorg under transport och på byggarbetsplatsen.

När KL-träskivorna tas ut ur limpressen förekommer det mindre ojämnheter längs sidorna vilket justeras. Den plana ytan har oftast en tillräckligt fin yta så att ytterligare efterarbete inte erfordras.

Önskas synliga ytor väljs brädor utifrån de krav som ställs på ytorna. De flesta KL-trätillverkarna har några olika utseendeklasser att välja mellan och olika sätt att benämna dessa på, till exempel Synlig yta, Industriyta och Ej synlig yta. Skivor av KL-trä kan sedan på plats ytbehandlas som vanligt trä genom lasering, täckmålning, klarlackering eller oljebehandling. I tabell 1.4 framgår exempel på vad som kan förekomma och vad som inte tillåts för olika utseendeklasser.

Tabell 1.4 Utseendeklasser, exempel.

Utseendeklass Kan förekomma Tillåts ej Visuell beskrivning av yta
Synlig yta Få kådlåpor under 3 × 40 mm, svartkvist mindre än 10 mm, torrkvist mindre än 10 mm, friskkvist Barkdrag, lyror, fast/lös röta, märg, insektsangrepp, vankant, kvisthål, rötkvist, barkringskvist, kvistutslag, sprickor (avser ej torksprickor), uppträngt lim Synlig yta
Industriyta Få kådlåpor under 3 × 40 mm, svartkvist mindre än 20 mm, torrkvist mindre än 20 mm, friskkvist, märg, kvisthål, kvistutslag i ringa omfattning, uppträngt lim Barkdrag, lyror, fast/lös röta, insektsangrepp, vankant, rötkvist, barkringskvist, sprickor (avser ej torksprickor), iögonfallande kvistsamlingar Industriyta
Ej synlig yta Kådlåpor, kvisthål, svartkvist, rötkvist, torrkvist, kvistutslag, barkringskvist, friskkvist, märg, sprickor, insektsangrepp, uppträngt lim, färgskillnader mellan brädor, blånad i mindre omfattning Fast röta, lös röta Ej synlig yta

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok