Brandsäkerhet

Fram till 1994 fanns i Sverige ett förbud mot att använda trästommar i hus med mer än två våningar. Då ersattes förbud mot brännbara material med funktionsbaserade regler. Därmed blev det möjligt att bygga höga hus i trä.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-11-26

Brandsäkerhet är ett viktigt kriterium vid val av byggmaterial. Den viktigaste förutsättningen för ökad användning av trä i byggnader är fullvärdig brandsäkerhet. Rätt använt är trä minst lika brandsäkert som andra byggmaterial.

Sprinklade byggnader är mycket brandsäkra oberoende av byggnadsmaterial. Sprinkling kan också underlätta att använda synligt trä i byggnader, både invändigt och utvändigt.

Kunskapen i detta avsnitt visar hur man kan uppnå hög brandsäkerhet i träbyggnader. Här finns information om dimensionering av träkonstruktioner och träprodukter för att hindra antändning och begränsa konsekvenserna av en eventuell brand. Här finns också information om hur man kan hantera den största utmaningen som är att hindra brandspridning i dolda utrymmen, takfot, hörn och vindar.

Innanför den förkolnade ytan finns trä med sina ursprungliga egenskaper. Trästommar kan därför upprätthålla sin bärförmåga och stabilitet vid brand under mycket lång tid.

Informationen i detta avsnitt baseras på den nordisk-baltiska handboken Brandsäkra trähus 3, som kan beställas på www.sp.se/BST3.

Se föreläsning:
"Kunskapsläget för brandprojektering av trähus"
, Mattias Delin, Forskningsdirektör, Brandforsk. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

Se föreläsning:
"Världens högsta trähus Mjöstornet: Fokus brandskydd", Johan Åhlén, VD Moelven Töreboda AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

Se föreläsning:
"Brandprojektering av träkonstruktioner", Birgit Östman, Forskare, SP Hållbar Samhällsbyggnad. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober 2016.

Se föreläsning:
"Brandprojektering av träkonstruktioner", Anders Paulsson, Civilingenjör, Bjerking AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-11-26

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan